Potansiyel Zararlı Kimyasallar Oyuncaklarda Bulundu

Potansiyel Zararlı Kimyasallar Oyuncaklarda Bulundu

Dünyanın farklı yerlerinde plastik oyuncaklarda kullanılan bazı kimyasalların insan sağlığına zararlı olabileceği uzun zamandır bilinmekte. Bununla birlikte, ebeveynlerin çocukları için olası sağlık risklerine neden olabilecek kimyasallar içeren plastik oyuncaklardan nasıl kaçınacaklarını çözmeleri zordur.

Yönetmelikler ve etiketleme planları bölgeler ve ülkeler arasında farklıdır ve oyuncak malzemelerinde hangi maddelerin kullanımının yasaklanması gerektiği konusunda uluslararası bir anlaşma yoktur. Çoğunlukla, oyuncaklardaki ‘ilgili kimyasallar’ yönetmelikleri ve uluslararası listeleri, Ftalatlar gibi bilinen zararlı özelliklere sahip belirli madde gruplarına odaklanır, ancak plastik oyuncaklarda bulunan daha geniş kimyasal yelpazesini kapsamaz.

DTU ve Michigan Üniversitesi’nden araştırmacılar, BM Çevre ile birlikte bu önemli konuyu inceledi, plastik oyuncaklarda bulunan kimyasal işlevler ve miktarlar hakkındaki verileri analiz etti ve ilgili çocukların maruziyetini ve potansiyel sağlık risklerini ölçtüler. Kimyasalları sağlık risklerine göre sıraladılar ve bu sonuçları dünyanın dört bir yanından mevcut öncelikli maddeler listesiyle karşılaştırdılar. Çalışma, Environment International dergisinde açık erişim ile yayınlandı.

DTU Management Profesörü ve çalışmanın baş müfettişi Peter Fantke; “Çocuk oyuncaklarında kullanılan sert, yumuşak ve köpüklü plastik malzemelerde bulunan 419 kimyasaldan, 31 plastikleştirici, 18 alev geciktirici ve 8 koku dahil olmak üzere çocukların sağlığına kanser veya kanser dışı etkiler yoluyla potansiyel olarak zarar verebilecek 126 madde belirledik. Çalışmamızdaki zararlı olma durumu, bu kimyasallar için tahmini maruz kalma dozlarının Referans Dozları (RfD) aşması veya kanser risklerinin düzenleyici risk eşiklerini aşması anlamına gelir. Bu maddeler oyuncak malzemelerde kullanımdan kaldırılması için önceliklendirilmeli ve daha güvenli ve sürdürülebilir alternatiflerle değiştirilmelidir. ” diyor.

Araştırmanın ilk yazarı ve Peter’in doktora öğrencisi Nicolò Aurisano, oyuncak üreticilerinin oyuncaklardaki kimyasal içerik hakkında genellikle herhangi bir bilgi vermediğini ve oyuncak içerik veri tabanlarının eksik olduğunu açıklıyor. Bu nedenle araştırmacılar, 25 farklı hakemli çalışmada bildirilen belirli oyuncaklar için kimyasal test verilerine dayanarak oyuncak malzemelerindeki kimyasal içerikler hakkında bilgi toplamak ve incelemek zorunda kaldı.

Nicolò ayrıca şunları söylüyor: “Oyuncak malzemelerindeki bildirilen kimyasal içeriği, bir çocuğun genellikle bir oyuncakla ne kadar süre oynadığı, ağzına koyup koymadığı ve içinde kaç oyuncak bulunduğu gibi malzeme özellikleri ve oyuncak kullanım kalıplarıyla birleştirdik. Bu bilgiyi, yüksek verimli kütle dengesi modelleri kullanarak maruziyeti tahmin etmek için kullandık ve maruz kalma dozlarını, çocuklar için kabul edilemez bir risk olmayan altındaki dozlarla karşılaştırdık.”

Araştırmacılar, Batı ülkelerindeki çocukların ortalama olarak yaklaşık 18 kilogram plastik oyuncağa sahip olduklarını keşfettiler, bu da çocukların her gün etrafını saran büyük miktarda plastiğin önemini vurguluyor.

Araştırmacıların çocuk sağlığı için olası bir endişe kaynağı olduğunu belirledikleri kimyasallar arasında, örneğin, yaygın olarak bilinen ftalatlar ve bromlu alev geciktiriciler, aynı zamanda bazı düzenlenmiş ftalatlara alternatif olarak kullanılan iki plastikleştirici butirat TXIB ve sitrat ATBC bulunur.

“Bu alternatifler, maruz kalan çocuklarda yüksek kanser dışı risk potansiyeli için belirtiler gösterdi ayrıca bir zararlı kimyasalın benzer şekilde zararlı bir alternatifle değiştirildiği ‘üzücü yerine koymalardan’ kaçınmak için daha fazla değerlendirilmelidir. Genel olarak, yumuşak plastikler belirli zararlı kimyasallara daha fazla maruz kalmaya neden olur ve inhalasyon maruziyeti, çocukların genel maruziyetine hâkimdir, çünkü çocuklar odadaki tüm oyuncaklardan yayılan kimyasalları potansiyel olarak solurlar ve genellikle sadece bir oyuncağa dokunurlar.” diye açıklıyor Peter Fantke.

Plastik Oyuncaklarda Kimyasalların Güvenli Kullanımına Giden Yol

Ürün ve malzeme uygulamalarında ‘endişe verici kimyasallar’ hakkında bilgi veren birçok liste mevcuttur. Bununla birlikte, şu anda eksik olan, farklı uygulamalarda kimyasalların kullanımının güvenli ve sürdürülebilir olacağı seviyeler hakkında herhangi bir bilgi olmamasıdır. Bu çalışmada araştırmacılar, oyuncak malzemelerindeki kimyasal içerikleri maruziyet ve riske göre karşılaştırmak için yeni bir metrik sistem sunuyor.

Peter Fantke açıklıyor: “Aynı kimyasallar oyuncak malzemelerinde farklı konsantrasyonlarda bulunabileceğinden, plastik oyuncaklarda bulunduğu bildirilen tüm maddeler için ‘maksimum kabul edilebilir kimyasal içeriği (MACC)’ tahmin ettik. Bu tür bilgiler yapımcıların farklı uygulamalardaki çeşitli kimyasallar için kıyaslamalar geliştirmesine, aynı zamanda oyuncak şirketlerinin belirli bir işlev için kullanılan kimyasalların miktarını bu tür kıyaslamalara göre değerlendirmesine yardımcı olacak. ”

Düzenleyici yasalar, tüm maddeleri dahil edene ve Avrupa dışında üretilen ve Avrupa pazarına ithal edilen oyuncaklara maruz kalmayı ele alana kadar, ebeveynler için zararlı kimyasallar içerebilen plastik oyuncakları kullanmaktan kaçınmak zor olmaya devam edecektir. Bu nedenle, araştırmacılardan iyi bir tavsiye, genel olarak plastik malzeme tüketimini azaltmak, yumuşak plastik oyuncak kullanımından kaçınmak ve çocuklarınızın odalarını her gün iyi havalandırmayı unutmamaktır.

Kaynak: sciencedaily.com

309 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!