Selülozdan Çevre Dostu Tekstil

Selülozdan Çevre Dostu Tekstil

İsveç’teki Karlstad Üniversitesi’nde bir doktora tezinde sunulan selüloz üretim çalışmasına göre, çam ve köknardan üretilen selülozun gelecekte çevre dostu bir elyaf olabileceği açıklandı.

Dünya nüfusunun artmasıyla  ortalama gelirin de artması,  kıyafet ve tekstil ürünlerine olan talebin de arttığı anlamına geldiğini göstermektedir. 2050 yılındaki küresel tekstil tüketimin 2015 yılına göre 3 kat artacağı tahmin edilmektedir. Gıda üretimi için daha fazla araziye ihtiyaç duyulacağından elyafın hammaddesinin büyük çoğunluğunu oluşturan pamuk üretimi azalacaktır. Halen tekstil malzemelerinin yaklaşık %60’ı petrolden üretilmektedir ancak petrol yenilenebilir bir hammadde olmadığından çok uzak olmayan gelecekte mevcut olmayabilir. Yeni çevre dostu ve yenilenebilir tekstil hammaddelerine gelecekte ihtiyaç duyulacaktır.

Odun Esaslı Tekstil Elyafları için Artan Talep

Orman endüstrisinde daha az kağıt tüketiminden dolayı satışların düşmesi ile ilgili bir problem olduğu sıklıkla belirtilmektedir. Çevre dostu odun bazlı tekstil elyafların talebinde artış olurken, gazete ve kağıtlardaki talep azalmaktadır.

Karlstad Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde doktora adayı olan Raghu Deshpande “ Araştırma projemiz çam ve köknar odunlarından elde edilen iki çeşit sülfit hamurunu içermektedir”  dedi.

“Projenin amacı, son ürünü hamuru çözündürmek olan yumuşak ahşaplardaki sülfit pulp prosesinde neler olduğunu anlamaya çalışmaktır. Aynı zamanda sülfit prosesi üzerinde iyileştirme yapılarak ekonomik verimlilik arttırılabilir mi buna bakıyoruz” dedi.

Araştırma Damsjö Fabriker, MoRe Research, Kempestiftelsen ve KK Vakfı tarafından finanse edilerek endüstriyel yüksek lisans okulu VIPP’de yürütülmüştür.  Elyaf bazlı prosesler ve ürünler ile yaratılan değerleri anlamına gelen VIPP, akademi-sanayi işbirliği olan amacı, sanayideki profesyonel gelişmeleri güçlendirdiği  gibi Karlstad Üniversitesi’nin araştırma ortamını da güçlendirmektir.

Bu çalışma, sülfit teknolojisinde yeni bilgi üretmeye odaklanmıştır. Çalışma, selüloz üretimi için daha ucuz hammaddeye dayanan kağıt hamuru üretimimin kritik yönlerini ele alıyor. Araştırma sonuçları daha iyi sülfit hamuru yapımında  bile yararlı olduğunu ve uzun vadede yeni sülfit atelyelerinin  kurulabileceğini göstermekte.

Raghu Deshpande “Araştırmamız farklı materyallerin karışabileceği ve yüksek kalitede selüloz elde edilebileceğini göstermektedir” dedi. “Etanol gibi karlı yan ürünlerin üretilme olasılığı, aynı zamanda üretim prosesini çevrenin olduğu kadar toplumun da yararına daha sürdürülebilir kılar.”

Kaynak : sciencedaily.com

865 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!