Sera Gazı Ölçümü için Benzersiz Sensör Ağı

Sera Gazı Ölçümü için Benzersiz Sensör Ağı

Sensör ağı MUCCnet (Münih Kentsel Karbon Sütun Ağı) güneş ışığı spektrumlarını analiz eden beş yüksek hassasiyetli cihazdan oluşur.  Bu cihazlar, karbondioksit (CO2), metan (CH4) ve karbonmonoksit (CO) gazlarının konsantrasyonlarını ölçer. Her gaz kendine has spektral parmak izine sahip olması sebebiyle bu gazların konsantrasyonu cihazlar ve güneş arasındaki hava sütunlarında belirlenebilir.

Prof. Jia Chen, atmosferin dikey sütununun ölçülmesiyle, komşu yığınların aşırı etkileri gibi lokal rahatsızlıklar uzaklaştırılabilir. Dahası bu tip sera gaz dengesi daha sağlam ve kesin değerlendirilebilir, demektedir.

Münih ve Çevresindeki Beş Lokasyonda Ölçümler

MUCCnet ölçüm cihazlarından biri Münih Teknik Üniversitesi ana kampüsünde bulunmaktadır ve şehir içi konsantrasyonları ölçmektedir. Diğer dört cihaz ise Münih şehir sınırları içerisinde dört ana doğrultuda bulunmaktadır (kuzeyde Oberschleissheim, doğuda Feldkirchen, güneyde Taufkirchen ve batıda Graefelfing).

Chen, prensibi basit terimlerle açıklamakta. “Şehirde rüzgâra karşı ve rüzgâr yönünde olacak şekilde iki sensör kurduk. Birinci ve ikinci sensörler arasında gazlardaki herhangi bir yükseliş şehirden üretilecektir.” Mümkün birçok rüzgâr yönünü içermek için, her ana yönde bir sensör vardır. Sensör verilerinin ve meteorolojik parametrelerin girişiyle, yüksek performanslı bilgisayarlar, şehrin uzaysal çözümlenmiş emisyon haritalarını oluşturabilir.

Hesaplanan Emisyon Rakamlarını İyileştirmek İçin Ölçülen Verileri Kullanma

Paris İklim Anlaşması altında, atmosferik ölçümlerin emisyon hedeflerini karşılaması gerekli değil. Bunun yerine haberlerde duyduğumuz emisyon sayıları hesaplamalara temel oluşturuyor, diye açıklamakta Prof. Chen.

Diğer şeyler arasında, bu gaz boru hatlarındaki sızıntılar gibi şimdiye kadarki bilinmeyen kaynakların tespitini imkânsız hale getiriyor. Bu sebeple, Prof. Jia Chen’nin takımının ve projenin lideri Florian Dietrich, hesaplamalardaki kesin olmayan durumları azaltabilecek yüksek hassasiyetle emisyonları ölçebilecek MUCCnet oluşturdu.

Korona Karantinası Ölçüm Verileri Serisi İçin Doğal Bir Deney

Almanya’daki 2020 bahar ve 2020-2021 kış karantinaları ve yoğun hava trafiğinin azalması sebepleri ile var olan korona krizi araştırmacılar için faydalı bir doğal deney sağlamış olmasının yanı sıra ölçümleri ve atmosferik taşıma modellerini doğrulamak için kullanılabilecek sera gazı emisyonlarında da değişikliklere sebep olmuştur.

Maalesef, CO2 ‘nin ömrünün oldukça uzun olması (birkaç yüzyıl) ve ölçüm sonuçları pandemi gibi şiddetli bir küresel olayın atmosferdeki CO2 konsantrasyonunun yıllık artışını durduramadığını göstermiştir.

Ölçüm Verilerine Çevrimiçi Olarak Erişilebilir

2021’nin başlangıcından beri araştırmacılar sadece ölçüm verilerine herkesin ulaşabileceği değil aynı zamanda cihazları ve verileri elde etmek için kullanılan prensibi açıklayan bir internet sitesini kullanıyorlar. İlgilenenler, portalda sera gazı konsantrasyonlarının mutlak değerlerini bulabilir ve örneğin farklı yerlerdeki istasyonlar arasında karşılaştırmalar yapabilirler.

İklim değişikliği küresel bir problem olduğundan, Münih ağı yalnızca ilk adım olmalıdır, diyor Prof. Chen. Gelecekte, Chen’in takımı var olan sera gazı uydularından gelen ölçümleri, küresel ısınmayı anlama ve çözmede sonuca götürme gibi bir katkı sağlayacak Münih’te geliştirilen metotların ve modellerin Dünya’ da yayılabilmesi için kullanmayı planlıyor.

Kaynak : sciencedaily.com

937 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!