Sürekli İlaç Salımı için Serbest Foto Çapraz Bağlı Protein Polimer Hidrojeller

Sürekli İlaç Salımı için Serbest Foto Çapraz Bağlı Protein Polimer Hidrojeller

Suda çözünmeyen (hidrofilik olmasına rağmen) üç boyutlu makromoleküler yapılar olan protein hidrojeller, kimyasal veya fiziksel çapraz bağlanmadan oluşan ağ nedeniyle büyük miktarlarda sulu çözelti tutabilir. Bu nedenle, doku mühendisliği, yara iyileştirme ve ilaç salımı gibi birçok tıbbi uygulamaya sahiptirler.

Bu malzemeler, polimerlerin kimyasal olarak kovalent bağlarla çapraz bağlanmasıyla, fiziksel olarak kovalent olmayan etkileşimler yoluyla veya her ikisinin bir karışımı olarak sentezlenebilir. Bunu yapmanın bir yolu, ışıkla başlatılan çapraz bağlamadır; burada kimyasal olarak inert olan gruplar, ışığın belirli dalga boylarına maruz kaldıklarında foto-reaktif hale gelirler.

Montclare, “Fotokimyasal reaktif grupları kullanmanın geleneksel kimyasal reaktiflere göre avantajı, kullanıcıya polimerizasyon üzerinde uzamsal ve zamansal kontrol sağlamasıdır” dedi. “Başka bir deyişle, foto çapraz bağlayıcıları taşıyan biyopolimerler, terapötik ajanların kapsüllenmesi ve salımı üzerinde kontrol sağlamak için çeşitli koşullar altında bir sonraki aşamada üretilebilir ve çapraz bağlanabilir.”

Bu araştırmada ekip, CEC-D hidrojeli üretmek için bir NHS-diazirin (D) çapraz bağlayıcı nedeniyle fotopolimerize edilebilen, elastin proteini (E) ve çift kıvrımlı proteinden (C) türetilen, iki farklı kendi kendine birleşen alan içeren bir makromoleküler triblok polimer tasarladı.

American Chemical Society’nin bir yayını olan Biomacromolecules’deki ” Sürekli İlaç Salımı için Serbest Foto Çapraz Bağlı Protein Polimer Hidrojeller” adlı çalışmada, araştırmacılar bu bağımsız hidrojeli oluşturmak için gereken en iyi foto çapraz bağlayıcı konsantrasyonunu ve maruz kalma süresini belirlediler.

Araştırmacılar, genel olarak, CEC-D hidrojelinin, diğer hidrojellere karşı stabilite, ilaç salım profili ve elastik davranışı dahil olmak üzere karşılaştırılabilir özellikler sergilediğini buldular.

CEC-D hidrojeli, yüksek kapsülleme ve düşük ancak önemli ölçüde kurkumin salımı ile ilaç dağıtımı için kullanılabildiğinden, belirli bir ilacın bir hafta boyunca sürekli salım yapabildiği kanıtlanmıştır.

Kaynak: phys.org

551 Kez Okundu

Cansun Arıkan

1995 Ankara doğumluyum. Lisans derecemi Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü’nde tamamladıktan sonra eğitim hayatıma, Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü, Biyokimya Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrencisi olarak devam ediyorum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü (Lisans) mezunuyum. Mart 2021tarihinden beri bir kimya şirketinde Kimyasal Mevzuat Danışmanı olarak görev alıyorum. Araştırmaktan, yeni şeyler öğrenmekten ve güncel gelişmeleri takip etmekten keyif aldığım için İnovatif Kimya Dergisi Haber Çeviri Ekibi'nin bir parçası oldum. Araştırmalarımı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyacağım. İlgi Alanlarım: Biyokimya, Adli Kimya, Polimerler ve Nanoteknoloji.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!