Taş Devri İnsanları Tibet Platosu’nu Fethettiler

Taş Devri İnsanları Tibet Platosunu Fethettiler

Fotoğraf : Tibet Platosu’ndaki kazılarda ortaya çıkan 30000-40000 yıl öncesine tarihlenen kalıntılar insanlığın bu bölgedeki yerleşiminin düşünülenden çok daha önce başladığını gösteriyor.

En az 30000 yıllık taş araç gereçler insanlığın yüksek irtifada yaşamaya düşünülenden daha erken yaşamaya başladığını gösteriyor.

İnsanlar bundan neredeyse 40000 yıl önce yükseklere – çok yükseklere- yerleştiler. Bilim insanlarına göre, Doğu Asya’da yer alan, deniz seviyesine göre 4600 m yükseklikte bulunan Tibet Platosu’nda yerleşim bu zamanlarda başladı.

Şimdiye değin, insan kolonilerinin bu yüksekliklerde yaşadıklarına dair en eski kanıtlar 8000 yıl öncesine uzanıyordu. Bazı araştırmacılar ilk kalıcı yerleşikçilerin 12000 hatta 13000 yıl öncesine kadar gidebileceğini düşünüyor.

Pekin’de bulunan Chinese Academy of Sciences’dan Arkeolog Xiaoling Zhang ve arkadaşları, Tibet Platosu’nda bulunan ve Nwya Devu adı verilen çok eski bir bölgede kazı yaptılar. Bilim insanlarının 30 Kasım’da yaptıkları raporlamaya göre, üç çöküntü tabakasının kazısında, yerel yüksek kaliteli taşlardan yapılmış 3683 tane insan yapıtı bulundu.

Toprak katmanların çöküntülerine bakılırsa, bu eşyaların sahibi olup bu bölgede yaşayan insanlar 40000-30000, 25000-18000 ve 13000-4000 yıl önce yaşamış olmalılar. Zhang ve ekibi, bu bölgenin taş yapıtların yapılması için bir atölye gibi kullanıldığını düşünüyor.

Taş Devri İnsanları Tibet Platosunu Fethettiler

Fotoğraf : Deniz seviyesinden 4600 m yükseklikte bulunan bu taş yapıtlar, taş devri insanlarının yüksek irtifalarda yaşadığını gösteriyor.

Araştırmacılara göre, taş devri sonlarına doğru Tibet Platosu’nun iklimi insanların dönemsel olarak ceylan ve sığır avına gelmesini sağlamış olabilir.

30000 yıl önce Nwya Devu’ya gelen insanların yüksek irtifa oksijen seviyesine uyum sağlayacak şekilde bir gen varyasyonu yaratmış olduğu düşünülüyor. Bu şekilde taş devre akrabaları olan Neandertaller ve Denisovanlardan ayrılıyorlar.

Kaynak : sciencenews.org

914 Kez Okundu

Melike Oya Oral

İzmir’de 1988 yılında doğdu. İzmir Atatürk Lisesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’nü bitirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Executive MBA programlarında yüksek lisanslarını tamamladı. Temel ilgi alanı malzeme bilimleri. 2012’den beri özel sektörde beyaz eşya, yapı malzemeleri ve tekstil sektörlerinde ArGe ve yeni ürün geliştirme bölümlerinde görev almakta. Hali hazırda Sun Tekstil ArGe Merkezi’nde çalışıyor.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!