Tehlikeli Maddelerin Depolanmasındaki Temel Kurallar

tehlikeli-maddelerin-depolanmasindaki-temel-kurallar

 • Kimyasal maddeler tehlike sınıflarına uygun olarak depolanmalıdır. Alfabetik depolamadan kaçınılmalıdır.
 • Zehirli ve çok zehirli kimyasallar ile patlayıcılar bağımsız bölüm veya kabinlerde depolanmalıdır.
 • Tehlikeli kimyasalların depolanmasında kimyasal depolama matrisi kullanılmalıdır.
 • Tehlikeli kimyasal maddeler, diğer kimyasal maddeler, cam ve plastik sarf malzemeler birbirinden ayrı farklı bölümlerde depolanmalıdır.
 • Gerekli yerlerde uygun Tehlike Etiketleri ve Uyarıcı işaretler asılmalıdır.
 • Depolanan her bir ürün grubundan veya bu grupların bir kaçından aynı anda sorumlu çalışanlar bulunmalıdır.
 • Özellikle tehlikeli kimyasalların depolandığı bölüme giriş çıkışlar kontrollü olmalıdır.
 • Kolay alev alan kimyasallar diğer tutuşabilir malzemelerden mümkün olabilen en uzak mesafede depolanmalıdır.
 • Özellikle yanıcı kimyasallar ısı kaynakları ve güneş ışınlarından korunacak biçimde depolanmalıdır.
 • Tüm tehlikeli kimyasalların Güvenlik Bilgi Formu sağlanmalıdır.
 • Depolama raflarının üzerine izin verilebilecek en fazla depolama miktarları açıkça görülecek şekilde yazılmalıdır.
 • Depolama raflarından malzemenin düşmemesi için önlem alınmalıdır.
 • Cam türü, kolay kırılabilir ambalajda bulunan kimyasallar genellikle göz hizasının altında depolanmalıdır.
 • Depo binalarının yıldırım koruması olmalıdır.
 • Depo binalarının dökülme ve sızmaya karşı güvenli drenajları olmalıdır.
 • Depo rafları ve kapıları topraklanmalıdır.
 • Depo zemini kaymaz ve kolay temizlenebilir malzemeden yapılmış olmalıdır.
 • Depo kapsında Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun işaretleme yapılmalıdır.
 • Depoda yangın güvenliği önlemleri alınmış olmalıdır.
 • Kimyasal maddenin özelliğine uygun bir havalandırma sistemi kurulmalıdır.
 • Kimyasal madde dökülme ve sızmalarına karşı gerekli engelleyici malzeme ve uygun Kişisel Koruyucu Donanımlar bulunmalıdır.
 • Boy ve göz duşu bulunmalıdır.
 • İlkyardım malzeme kiti bulundurulmalıdır.
 • Depo incelenerek Tehlike Analizi çıkartılmalıdır ve bu analiz sonucunda gerekli önlemler alınmalıdır.

Kaynak : laboratuvarguvenligi.com

576 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

Aşağıdaki Haberleri de Okuyabilirsiniz

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!