Tohum Ortakları Fotosentez Karakterini Ortaya Çıkarıyor

Fotoğraf : Yeni özellik daha fazla mısır vadediyor

Benzin Hill ve Beck’s, değiştirilmiş genli mısır çeşitlerinin dönüm başına daha fazla ürün vereceğini söylüyor.

Biyoteknoloji firması Benson Hill Biyosistemleri ve tohum firması Beck’s, altı yıllık ortaklıklarının hibrit mısırda fotosentez verimini artıran bir karakteri ortaya çıkardığını söylüyor.

Ortakların söylediğine göre mısıra ait olmayan DNA ile geleneksel genetik modifikasyonlar sonucu bulunan karakter üç yıldır saha denemelerinde test ediliyor. Denemeler gösteriyor ki çeşitli çevrelerde ve farklı mısır hibritlerinde verim ciddi oranda artıyor.

Genetiği ile oynanmış mısır çeşitleri 1996 senesinde Monsanto’nun glifosata dayanıklı ilk mısırı Amerikan pazarına getirmesinden beri var. Bunu Bacillus thuringiensis (Bt) genini alan, böceğe karşı dayanıklı mısır takip etti.

Karakter portföyüne daha fazla verim sağlama hareketinin üreticilerin mahsul iyileştirmesi yaparken savunma yapmaktan hücuma geçtiği nadir bir durumu işaret ettiğini söylüyor Benson Hill CEOsu Matt Crisp.

“Savunucu olmayan karakterlere böcek direnci karakteri gibi diğer karakterlere oranla neredeyse yatırım ve araştırma çabası yok,” diyor Crisp. “İlgilenilmeyen birçok hedef var: fotosentez, sürdürülebilirlik ve beslenme. Yenilik yapmaya hazır bir alan. “

Crisp, artırılan fotosentez kabiliyetinin kaynağı olan organizmayı açıklamıyor. Ancak bunun mısırın atmosferik karbondioksitten karbon tutma ve şekere dönüştürme kabiliyetini arttırdığını söylüyor. Bu kısmen her koçanın daha fazla tane içermesinden kaynaklı olarak verimin orta tek-haneli veya daha yüksek oranlarda artması ile sonuçlanıyor.

Mısıra ait olmayan genlere ek olarak, ileride hasat artışı mısıra ait karakterleri düzenleyen tekniklerden gelebilir diyor Crisp. Benson Hill verim üzerine çalışan tek küçük biyoteknoloji firması değil. Bu yıl, Yield10 Bioscience bir yağ tohumu ekini olan genetiği ile oynanmış Ketenciğin saha denemelerini yapıyor.

Kaynak : acs.org

Author

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.