Triflorometilasyona Altın Bilet

Triflorometilasyona Altın Bilet

Boran katalizörü ve altın reaktifi, radyofarmasötik olarak başka bir yol açarak C-CF3 bağları oluşturdu.

Bethany Halford

Tıpla ilgilenen kimyagerler oluşturacakları ilaçlara triflorometil grupları eklemeyi severler. Çünkü sübstitüenler kabaca bir mileketoast metil boyutundadır, ancak C-F bağları sayesinde moleküller metabolizmaya direnç kazandırarak, bileşiklerin vücuda daha uzun süre dolaşmasına yardımcı olurlar. Şimdi, Berkeley, California Üniversitesi’nde F. Dean Toste ve kimyagerlerden oluşan ekibi, moleküllere triflorometil sübstitüentleri eklemek için yeni bir metot bildirmişlerdir. James P. O’Neil liderliğindeki Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı’ndaki araştırmacılarla birlikte çalışan kimyagerler, triflorometil grubunda bir 18F ile moleküller yapmak için reaksiyonu adapte etmişlerdir ve pozitron emisyon tomografisi için radyoaktif işaretlenmiş bileşikler yapmak için yeni bir yöntem meydana getirmişlerdir(PET). Reaksiyon, triflorometilleştirilmiş ürünü üretmek için bir tris (pentafluorofenil) boran katalizörü ve stokiyometrik miktarda altın kompleksi kullanmaktadır (Science 2017, DOI: 10.1126 / science.aan1411). Altın kompleksi, Au-C bağını parçalamadan, alüminyum hidrid indirgeme, Simmons-Smith siklopropantasyon, ozmiyum katalizörlü dihidroksilasyon, periyodat aracılı diol bölünmesi ve paladyum katalizörlü çapraz bağlanma dahil olmak üzere çok çeşitli reaksiyonları tolere etmektedir. Kompleks, romatoid artrit ilacı leflunomid (Arava) sentezinde kullanıldığında aromatik nitrasyonun sert reaksiyon koşullarına bile direndiği görülmüştür.
Berkeley kimyagerleri, farklı bir reaksiyon yapmaya çalışırken triflorometilasyonunu kazara keşfetmişlerdir. Triflorometilleştirilmiş bir ürün yaptıklarını göz önüne alarak, bu beklenmedik dönüşüm mekanizmasına bakmaya karar vermişlerdir. Triflorometil grubunun, reaksiyon süresince bir florür kaybettiğini ve geri aldığı, yani bir florür geri tepme mekanizması olduğunu anlamışlardır.

Rapordaki ilk yazar Mark D. Levin, ‘Florür geri tepmesi, radyokimyasal alanda yeni bir şeyler yapmak için bir fırsatım olduğunu açıkça ortaya koymuştur.’ dedi. O’Neil’in ekibi ile birlikte çalışarak, radyoaktif işaretlenmiş potasyum florid ve bir şifreleyici kullanarak, 18F’yi triflorometilleştirilmiş ürünlere değiştirebileceklerini saptamışlardır. Şu anda, radyoaktif işaretleme, triflorometilasyon sp3 karbonları ile sınırlıdır, ancak kimyagerler, aromatik triflorometil bileşiklerini de radyoaktif olarak etiketlemek için çalışmayı ummaktadırlar.

‘Hepimiz bu projeye, akılda PET varken başladık.’ diyor Levin. ‘Fakat şimdi, beklenmedik bir sonucun araştırılması için durduk, yeni bir izleyici geliştirmeye başlayabileceğimiz bir platform var, sentetik problemleri düşünmemize yardımcı olacak yeni bir mekanizma değil.’.

Kohlenforschung için Max Planck Enstitüsü’nde organoflorin kimyası uzmanı Tobias Ritter, ‘Sıra dışı keşif, değerli tepki kimyasına kapıları nasıl açarsa, dikkatli düşündüğünüzde, bu harika bir örnek teşkil etmektedir.’.

Kaynak : acs.org

312 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!