Türk Boya Sanayisinin Büyüklüğü 3 Milyar Dolar

Türk Boya Sanayisinin Büyüklüğü 3 Milyar Dolar

Boya Sanayicileri Derneği (Bosad) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Türk boya sanayisinin ekonomik büyüklüğünün iç pazar ve ihracat olmak üzere 3 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirterek, boya sanayisinin bu yıl yüzde 3-4 arası bir büyüme göstereceğini bildirdi.

Ahmet Yiğitbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boya sanayisinin, son 10 yılda önemli bir ekonomik büyüklüğe ulaştığını ve kimya sanayisi içindeki konumunu güçlendiren dinamik bir sektör haline geldiğini söyledi.

Yiğitbaşı, “Türkiye ekonomisindeki büyüme hızının sanayi kesimini de kapsayacak şekilde olumlu bir süreçte gelişeceğini dikkate alarak, sektörümüz açısından 2017’nin pozitif gelişmeler yaşanacak bir yıl olacağını düşünmekteyiz.” dedi.

Yiğitbaşı, Türk boya sanayisinin ekonomik büyüklüğünün iç pazar ve ihracat olmak üzere 3 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve 2016’da yaklaşık 900 bin tonluk üretim gerçekleştiğini kaydetti.

Boya sanayisindeki toplam üretimin yüzde 60’ını dekoratif (inşaat), yüzde 40’ını ise sanayi boyalarının oluşturduğunu ifade eden Yiğitbaşı, değer bazında inşaat boyalarının yüzde 37, sanayi boyalarının da yüzde 63’lük paya sahip olduğunu bildirdi.

2010-2015’te dekoratif boyalarda yüzde 8’lik büyüme gerçekleşirken, sanayi boyaları büyüme oranının yüzde 27, toplam boya sanayisi büyüme oranının ise yüzde 17 olduğunu belirten Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

“Boya sanayisi, inşaat ve sanayi gruplarında ekonomik yapımızın gelişmesiyle beraber son yıllarda bir büyüme sürecine girmiştir. Sanayi boyaları grubundaki gelişmenin temeli genel imalat sanayisindeki gelişim ve büyümeye bağlı sürmektedir. Bu alanda en hızlı büyüyen alt üretim alanı başında oto boyaları, toz boyalar, ahşap-mobilya, deniz ve metal boyaları gelmektedir.”

Türkiye, Avrupa’nın en büyük 5’inci üreticisi

Ahmet Yiğitbaşı, Türkiye’nin toplam boya üretim rakamı ile Avrupa’nın en büyük 5’inci üreticisi olduğunu belirterek, “4’üncü olan İtalya ile rakamlarımız birbirine çok yakın ve hedefimiz kısa vadede en büyük 3’üncü sektör olmaktır. Avrupa kalitesinde üretim yapan, teknolojisini sürekli geliştiren bir sanayi olarak bölgesel bazda güçlü bir oyuncuyuz. Tüm bunlar boya sanayisinin gelecek yıllardaki gelişimi açısından son derece olumludur. Dolayısıyla sektörün ilerleyen yılları adına umutluyuz.” ifadelerini kullandı.

Türk boya sektöründe kayıtlı ekonomik faaliyetler içinde yaklaşık 300 boya üreticisi kuruluş bulunduğunu, bu üreticilerin ilk 10’unun büyük ölçekli kuruluşlar, daha sonra gelen 20 kuruluşun ise KOBİ tanımı içinde orta ölçekli kuruluş olarak yer aldığını bildiren Yiğitbaşı, sektörde faaliyet gösteren diğer kuruluşların da KOBİ altı tabir edilen küçük ölçekli işletmelerden oluştuğunu anlattı.

Yiğitbaşı, boya sanayisinde üretimin yüzde 90’a yakın kısmının iç pazarda tüketildiğini, geri kalan yüzde 8-10 aralığındaki üretimin ise ihracata yönelik olduğunu bildirdi.

Hedefimiz, kişi başı tüketimi 20 kilograma çıkarmak

Bosad Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitbaşı, Türkiye’de kişi başı boya tüketiminin son yıllarda önemli gelişmeler göstererek 11 kilograma ulaştığını, kişi başı boya tüketiminde 6 kilogramın inşaat, 5 kilogramın da sanayi boyaları alanında gerçekleştiğini kaydetti.

Yiğitbaşı, “Ana hedeflerimiz arasında Türkiye’deki tüketimi, uluslararası gelişmiş ülkelerin ortalaması olan kişi başı 20 kilograma çıkarmak.” dedi.

Türkiye’de boya sanayisinin yıl içindeki en yüksek tüketiminin olduğu dönemin inşaat boyaları grubunda mart- ekim aralığında gerçekleştiğini belirten Yiğitbaşı, söz konusu dönemde coğrafi şartlar da dikkate alınarak tüketimin arttığını, ayrıca kentsel dönüşüm ve konut alanındaki dinamik yapının da etkisinin sürdüğünü kaydetti.

Yiğitbaşı, sanayi boyaları grubunda ise tüketim dönemlerinin daha çok imalat sanayisindeki gelişim dinamikleri ile beraber daha geniş dönemi içerdiğini söyledi.

Sektörel büyüme kesintisiz devam edecek

Ahmet Yiğitbaşı, bu yıl küresel ekonomideki gelişmelerin yanı sıra Türkiye özelinde ekonomik ve siyasi gelişmelere göre şekillenecek bir büyüme beklediklerini ifade ederek, boya sanayisinin bu yıl yüzde 3-4 arası bir büyüme göstereceğini ve sektörel büyümenin kesintisiz devam edeceğini belirtti.

Türk boya sanayisinin 50’ye yakın ülkeye ihracat yaptığını anlatan Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

“Özellikle ihracatın yakın pazarlara yönelik olduğu dikkate alındığında, bu alandaki büyümenin/gelişmelerin dış konjonktürel şartlara bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Boya sanayimiz son 10 yıllık süreçte ihracatını kesintisiz olarak arttırmış olup dünya ticareti ve dış pazarlardaki gelişme ve değişimlere bağlı olarak yakın zamanda 1 milyar dolara yakın bir ihracat potansiyelini de gerçekleştireceğini öngörmekteyiz. Boya ve ham maddeleri ihracatımız 2016 yılında 645,6 milyon dolarlık bir seviye ile yılı kapatmıştır. 2015 yılına göre ihracatta yüzde 6’lık bir daralma boya sektöründe gerçekleşmiştir. Bölgesel alandaki sorunların çözümünde olumlu gelişmeler olması halinde bu yıl boya sanayisinde özellikle ihracatta sektörel büyümeyi etkileyecek olumlu gelişmeleri görebiliriz.”

Kaynak : bloomberght.com

506 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!