Türkiye ilaç üretim üssü olabilir

Araştırma ve danışmanlık kuruluşu Deloitte’in Sağlık ve İlaç Sektörü değerlendirmesine göre Türkiye, bölgedeki konumunu iyi değerlendirerek Bölgesel İlaç Üretim Üssü ve hatta Bölgesel Ar-Ge Merkezi olabilir. Bunun için ülkenin yeni Aziz Sancarlara ihtiyacı var.

Deloitte Türkiye Sağlık ve İlaç Sektörü Lideri Güler Hülya Yılmaz’ın hazırladığı 2016 Değerlendirmesi 2017 Öngörüleri çalışmasına göre 2016’da Türk ilaç sektörünün gelecekteki konumunda önemli rol oynayacak pek çok gelişme oldu.

Özellikle, ithalat-ihracat dengesi itibariyle yılda 4.5 milyar dolarla cari açığa olumsuz katkı yapan ilaç sektöründe ithalatı azaltmaya, yerli üretimi teşvik etmeye yönelik politikaların gündeme gelmesi ve buna yönelik çalışmalar öne çıktı.
İlaç sektöründe fiyat ve özellikle yüksek devalüasyondan kaynaklanan kur baskıları, 2016 yılında da olumsuz etki yaratmaya devam etti.

Bununla birlikte sektörde değer bazında büyüme yaklaşık yüzde 15, hacim bazında büyüme ise yaklaşık yüzde 6 civarlarında gerçekleşti

Türkiye’nin yeni Aziz Sancarlara ihtiyacı var

Türkiye, akılcı politika ve teşviklerle Avrupa ve Asya arasındaki stratejik konumunu çok iyi değerlendirerek önemli bir cazibe merkezi; örneğin ‘Bölgesel İlaç Üretim Üssü’ ve hatta ‘Bölgesel Ar-Ge Merkezi’ olabilir. Ancak bunun için yerli üretim ve Ar-Ge yatırımlarının daha etkili ve amaca hizmet eden teşvik tedbirleri ile desteklenmesi gerekiyor.

 Gayr-i Safi Milli Gelir içinde Ar-Ge payını artırmak, tüm temelleri yenilikçi Ar-Ge’ye dayalı olan ilaç sektörü için önemli bir gereklilik teşkil ediyor.
Aksi takdirde, Türkiye ‘ithalatçı/dağıtımcı’ statüsünden öteye gidemeyebilir ve gerçek katma değeri yakalama şansını kaçırabilir Teşvik ve destek sağlamanın yanı sıra etkin, katma değerli Ar-Ge projeleri üretilebilmesi adına yakın zamanda Nobel Ödülü’ne layık görülen Bilim Adamı Aziz Sancar gibi iyi yetişmiş bilim insanı kaynağına büyük önem arz ediyor. Bu nedenle, sadece arazi vermek, teşvik sağlamak, bina yapmak yetersiz kalıyor.

Deloitte değerlendirmesine göre, geleceğin ilaçları hücre ve gen tedavisi yapan ‘kişiye özel akıllı moleküller’ olacak. Bu bakımdan, 2017 ve sonrasında biyoteknoloji çok daha fazla önem kazanacak.

Kaynak : yenimesaj.com.tr
711 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!