Türkiye Nanoteknolojide Atağa Hazırlanıyor

Türkiye Nanoteknolojide Atağa Hazırlanıyor

Hükümet, nanoteknoloji alanında atağa hazırlanıyor. Doçentlik sınavı başvurularında nanoteknolojinin de tanınmasına yönelik düzenleme yapılacak. Bu alana en çok katkı veren kişi veya firmalar ödüllendirilecek.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ‘Türkiye Nanoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı’ hazırlandı. 2017-2018 yıllarını kapsayacak olan eylem planıyla daha az malzeme ve enerji kullanarak daha dayanıklı, daha hafif ve daha hızlı yapıların üretilmesiyle toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor. Eylem planına göre, ‘Türkiye Nanoteknoloji Çalışma Grubu’ kurulacak. Böylece nanoteknoloji çalışmalarının Türkiye genelinde planlaması, koordine etmesi, ülke incelemeleri yapması, insan kaynağının geliştirilmesine yönelik öneriler sunması, taksonomi çalışmalarını koordine etmesi, karşılaşılan engel ve darboğazların tespiti gibi çalışmalar yapması amaçlanıyor.

Dünyadaki Uygulamalar 

Nanoteknoloji alanına Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu standartlar hazırlanacak. Dünyadaki iyi uygulamalar araştırılarak, bu uygulamaları ve Türkiye için model önerisi içeren model hazırlanacak. Nanoteknoloji konusunda sektörel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, insan kaynağı geliştirilmesi, branşlaşma ve belli alanlarda uzmanlaşma sağlanarak araştırmacı sayısı artırılacak.

Her Alanda Kullanılıyor

Nanoteknoloji, atomların ve moleküllerin en küçük birimlerini ifade etmek ve maddeyi atomik boyutuyla kontrol etmek amacıyla kullanılıyor. Atom üstüne atom koyarak yeni maddeler oluşturmayı ve mevcut maddelerin moleküler yapısını değiştirerek yeni maddeler oluşturma çalışmalarını içeriyor. Elektronikten bilgisayara, tıptan savunmaya, tekstilden eczacılığa kadar tüm sektörleri içeriyor.

Kobi’lere Eğitim Verilecek 

Doçentlik sınavı başvuru alanlarında nanoteknoloji alanın da tanınmasına yönelik düzenleme yapılacak. Böylece sektörün gereksinimlerine cevap verebilecek nitelikte insan işgücünün yetiştirilmesi hedefleniyor. Nanoteknoloji alanında en çok katkı veren kişi veya firmalar seçilerek düzenli aralıklarla ‘Türkiye Nanoteknoloji Ödülü’ verilecek. ‘Nanoteknoloji Ar-Ge Envanteri’ oluşturulacak. Diğer taraftan farkındalığı artırmak için KOBİ’lere yönelik uygulamalı eğitimler verilecek. TÜBİTAK MAM bünyesinde nanoteknoloji alanına özgü bir yapılanmaya gidilecek.

Kaynak : aksam.com.tr

313 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!