Şeyh Edebali Üniversitesi’nden Hidrojen Enerjisi Alanında Önemli Çalışma

Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Hidrojen Enerjisi Alanında Önemli Çalışma

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, enerji üretimi konusunda son derece önemli bir çalışmaya imza atıyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cihan Kuru, “Geleceğin Yakıtı” olarak da nitelenen hidrojenin üretimi alanındaki çalışmasıyla TÜBİTAK’tan toplam 321 bin 900 TL’lik destek almaya hak kazandı. 3 yıl sürecek olan projede Yrd. Doç. Dr. Miraç Alaf ve Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre Şimşek araştırmacı olarak görev alacak.

“Fotoelektrokimyasal Hidrojen Üretimi İçin Geçiş Metalleri Alaşımlarının Sülfürizasyonu ve Selenizasyonu ile Yeni Katalizör Malzemelerin Geliştirilmesi” adlı bilimsel çalışma hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Cihan Kuru, amaçlarının hidrojen üretiminin verimini artırmak ve maliyetini düşürmek olduğunu söyledi. Çalışmanın uzun vadede son derece olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını kaydeden Kuru, bu çalışmayla hidrojen enerjisi alanında önemli bir akademik eksikliği de dolduracaklarını ifade etti. Kuru, “Artan dünya popülasyonu ile birlikte dünyanın enerji ihtiyacı da artmaktadır. Dünyada, yılda yaklaşık 17,5TW’lık bir enerji tüketilmektedir ve bu miktarın 2050 yılına kadar yüzde 56 artması beklenmektedir. Günümüzde dünya enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 80’i kömür, doğal gaz ve petrol gibi fosil yakıtlarla karşılanmaktadır. Ancak, fosil yakıt rezervleri hızlı bir şekilde tükenmektedir ve bu yüzden de fiyatların önümüzdeki yıllarda artması beklenmektedir. Ayrıca, fosil yakıtlar yenilenebilir enerji kaynakları olmadığı gibi atmosfere önemli ölçüde karbondioksit salımı yaparak sera etkisine, yani bilinen adıyla küresel ısınmaya neden olmaktadır. Yeryüzündeki sıcaklık artışının yıkıcı sonuçlara neden olmasını engellemek için atmosferdeki karbon dioksit seviyesinin bir an önce düşürülmesi gerekmektedir” dedi.

Fosil Yakıtlara En Önemli Alternatif Hidrojen

Dünyanın yenilenebilir ve çevre dostu enerji kaynaklarına ihtiyaç duyduğunu belirten Kuzu, “Fosil yakıtlara alternatif olabilecek en önemli enerji kaynaklarının başında, yüksek enerji yoğunluğuyla hidrojen molekülü geliyor. Hidrojen, yakıt hücrelerinde oksijenle tepkimesi sonucunda elektrik enerjisine çevrilebilir ve tepkimenin ürünü olarak ortaya sadece su çıktığı için çevre kirliliğine neden olmaz. Ancak, hidrojenin yenilenebilir ve temiz bir yakıt olabilmesi için suyun ayrıştırılması ile elde edilmesi gerekmektedir. Suyun ayrışımı uygun yarı iletkenler yardımıyla güneş enerjisi ile gerçekleştirilebilir. Suyun verimli bir şekilde ayrışımı için hidrojen ve oksijen oluşum reaksiyonlarını katalize eden malzemeler kullanılmaktadır. Örneğin, hidrojen oluşum reaksiyonu için bilinen en iyi katalizör platindir. Ancak, kısıtlı rezervlerinden ve maliyetinden dolayı, platinin geniş ölçekli uygulamalarda kullanımı mümkün görünmemektedir. Bu çalışmada, yeryüzünde bolca bulunan elementlerden oluşan, düşük maliyetli ve platin kadar iyi hidrojen oluşum reaksiyonu katalizörlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak, geliştirilecek olan katalizörler silisyum yarı-iletkenler üzerine entegre edilerek suyun güneş enerjisi ile verimli bir şekilde ayrıştırılması hedeflenmektedir. Böylece, hidrojen üretim maliyeti düşürülerek hidrojen teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılabilir” ifadelerine yer verdi.

Kaynak : milliyet.com.tr

Okumanızı Öneriyoruz

Plastik Atıkları Düşük Sıcaklıkta Değerli Malzemelere Dönüştüren Katalizör

Araştırmacılar ilk kez market poşetlerinden gıda ambalajlarına, oyuncaklardan elektroniklere kadar her şeyin içinde bulunan bir …

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: