Victor Goldschmidt

Victor Goldschmidt

Victor Moritz Goldschmidt 27 Ocak 1988 tarihinde Zürich ‘de doğdu. Kristal Kimyanın kurucusu olarak bilinen Goldschmidt ayrıca modern jeokimya ile ilgilenmesinin yanında elementlerin Goldscmidt Sınıflandırmasını da geliştirdi.Ailesinin geçmişinde filozoflar ve büyük bilim adamları olan Goldschmidt ‘de hayatını bu yönde ilerletti.

1901 yılına kadar Zürich ‘de yaşayan Goldschmidt ailesiyle birlikte Norveç’e taşındı ve burada babası Kristiania ‘da Kimya Profesörü olarak atandı. Burada eğitim hayatına devam eden Goldschmidt 1914 yılında Mineraloji Enstitüsü’ne Profesör olarak atanan ünlü Norveçli jeolog Waldemar C. Brogger’ in öğrencisi oldu.

O senelere kadar araştırması süren bir konu olan ” Kristiana Bölgesi’ndeki Temas Metamorfizması ” konusunu ele alan Goldschmidt termal metamorfizma yani ısıdan dolayı kayaçlarda oluşan değişiklik üzerinde kapsamlı çalışmalar yürüttü ve kayaçların kimyasal bileşenlerini ilişkilendirmede temel ilerlemeler sağladı.

1921 yılında ise ” Stavanger Bölgesi’ndeki Enjeksiyon Metamorfizması ” çalışmasını yürüttü. Bu çalışmada magma ya da diğer kayaçların önceden var olan birikintilere nüfuz etmesiyle oluşturulan yapılar üzerindeki çalışmalar ile ilgilidir.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında hammadde yetersizliği Goldschmidt ‘i jeokimya alanına kaymasını destekledi ve o tarihlerde modern jeokimyanın başlangıcını sağladı. 1923 yılında ”elementlerin Dağılımının Jeokimyasal Kanunları” adlı çalışmasını bitiren Goldschmidt, inorganik kimyanın temelini oluşturdu.

1929 yılında Almanya’daki Göttingen Üniversitesi’ne girdi, ancak altı yılın sonunda Yahudi olmasından dolayı ve o zamanlarda süre gelen Nazi yükselişi sebebiyle görevinden istifa etti ve Norveç’e geri döndü.

Norveç ‘e yerleştikten sonra Jeokimya, astrofizik ve nükleer fizik verilerinden yararlanarak, elementlerin göreli kozmik bolluklarının tahmini üzerinde çalıştı ve farklı izotopların kararlığı ile evrendeki oluşumu arasında bir ilişki bulmaya çalıştı. Diğer çalışmaları ile birlikte, mineral bileşiminin açıklanmasında kurucu atomların büyüklüğünün önemli olduğunu ve kristal sertliğinin bitişik iyonların yükü arasındaki mesafe ile belirlendiğini gösterdi.

26 Ekim 1942’de İkinci Dünya Savaşı sırasında Norveç ‘deki Alman işgalinden sonra Goldschmidt iki kez tutuklandı ve başlangıçta Bredtveit toplama kampında iki gün boyunca daha sonra Berg toplama kampında kaldıktan sonra 5 Kasım’da serbest bırakıldı. 1942 yılında İsveç ‘e döndü ve daha sonra Büyük Britanya’ya geldi. Orada önce Macaulay Toprak Araştırma Enstitüsü’nde ve daha sonra Harputen Rothamested Deneme İstasyonunda çalıştı. Savaştan sonra Oslo’ya dönen Goldschmidt 20 mart 1947 yılında 59 yaşında burada hayata veda etti. Öldükten sonra Spitsbergen ‘deki Oscar II topraklarındaki dağ sırtlarına kendisinin ismi verildi.

Okumanızı Öneriyoruz

Venkatraman Ramakrishnan

Venkatraman Ramakrishnan 1952’de Chidambaram, Tamil Nadu, Hindistan’da doğdu. Babası Baroda’daki Maharaj Sayajirao Üniversitesi’nde biyokimya bölümünü …

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: