Yeni Keşfedilen Bakteri Türü, Atık Su Arıtımını İyileştirebilir

Yeni Keşfedilen Bakteri Türü Atık Su Arıtımını İyileştirebilirFotoğraf: Doçent Dr. He Jianzhong ve Araştırma Görevlisi Wang Qingkun, yeni bakteri türünü içeren bir atık su örneğiyle birlikte

Yeni keşfedilen bir bakteri türü, atık sudan azot ve fosforu ayırmak için kullanılabilir. Kullanılacak arıtma yöntemi, mevcut atık suyu arıtma yöntemlerinden daha ucuz ve çevre dostudur.

Azot ve fosforun çevreyi kirletme riskleri olduğundan, arıtma sırasında atık sudan uzaklaştırılmaları gerekmektedir. Atık sulardaki amonyaklarda azot, fosfatlarda ise fosfor bulunur.

Nitrifikasyon ve denitrifikasyon için farklı aerobik ve anoksik biyoreaktörlere sahip farklı mikroplar gereklidir ve bu mikroplar için de farklı koşullar gereklidir. Bu nedenle, geleneksel sistemlerde azot ve fosforu ayırmak için farklı reaktörler kullanılır. Bu işlem için tek bir reaktör de kullanılabilir, fakat reaktördeki farklı mikroplar birbirleriyle rekabet ederek işlemi verimsiz hale getirecektir.

Singapur Ulusal Üniversitesi (NSU) araştırmacıları, Singapur’daki Ulu Pandan Su Islah Tesisi’nde rutin izleme sırasında, Thauera sp. adını verdikleri yeni bir bakteri türü keşfettiler. Azotun beklenmedik bir şekilde aerobik tanklarda ayrıştırıldığını ve ayrıca bilinen fosfat giderici bakteriler olmadan da fosfatın giderildiğini keşfettiler. Tanktan numune olarak aldıkları bakterileri izole ettiler ve bakterilerden bir tanesinin, atık sudan hem azotu hem de fosforu ayrıştırabildiğini gözlemlediler. Gen dizilimine baktıktan sonra, yeni bir bakteri türü olduğunu keşfettiler.

Bakteri, azotu gidermek için aynı anda nitrifikasyon ve denitrifikasyon gerçekleştirebilir ve aynı zamanda, fosforu gidermek için denitrifikasyonla fosfat biriktiren organizma olarak da işlev görebilir.

Yeni yöntemin oksijen talebi daha düşüktür ve geleneksel nitrifikasyon ve denitrifikasyon işlemlerine kıyasla elektrik maliyetlerini  %62 oranında azaltmaktadır. Geleneksel yöntemlerde salınan azot oksit ile karşılaştırıldığında ise, yeni yöntemin sadece azot gazı açığa çıkardığı ve sera gazı emisyonlarını da azalttığı gözlemlendi.

NSU İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü’nde Doçent olan He Jianzhong şöyle söyledi: “Nüfus artışı ve ekonomik büyüme, kaçınılmaz olarak daha fazla atık suya yol açtı. Bu nedenle, atık suları kullanmak için -arıtma hedeflerini karşılarken- daha az maliyetli ve daha az atık üreten yeni teknolojiler geliştirmek önemlidir.”

Araştırmacılar şu anda mikrobun performansını artırmak ve süreci daha büyük ölçekte test etmek için çalışıyorlar.

Kaynak: thechemicalengineer

439 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!