Tagged: Atık Su Arıtımı

Bir ‘Biyo-Rafineri’ Yöntemi: Belediye Atık Sularını Arıtmak için Söğüt Ağaçlarının Kimyasını Kullanmak

Söğütler doğal olarak kirlenmeye karşı toleranslıdır ve kökleri atık sudan nitrojeni filtreleyerek üretilen biyokütleyi üç katına çıkarır ve daha sonra yenilenebilir biyoyakıtlar yapmak için hasat edilebilir (sembolik görüntü) Milyonlarca litre birincil kentsel atık su, söğüt ağaçları kullanılarak sürdürülebilir bir şekilde arıtılırken aynı zamanda bu sulardan yenilenebilir biyoenerji ve “yeşil” kimyasallar...

Bir 'Biyo-Rafineri': Belediye Atık Sularını Arıtmak İçin Söğüt Ağaçlarının Kimyasını Kullanmak

Bir ‘Biyo-Rafineri’: Belediye Atık Sularını Arıtmak İçin Söğüt Ağaçlarının Kimyasını Kullanmak

Fotoğraf: Söğütler doğal olarak kirlenmeye karşı toleranslıdır ve kökleri atık sudaki nitrojeni filtreleyerek üretilen biyokütleyi üç katına çıkarır ve daha sonra yenilenebilir biyoyakıtlar yapmak için hasat edilebilir. Milyonlarca litre birincil kentsel atık su, hızla büyüyen söğüt ağaçları kullanılarak sürdürülebilir bir şekilde arıtılırken aynı zamanda yenilenebilir biyoenerji ve ‘yeşil’ kimyasallar üretilebilir....

Kuzey Kutbundaki Kirli Sudan Ham Petrol Sızıntılarının Süngerle Giderilmesi

Kuzey Kutbundaki Kirli Sudan Ham Petrol Sızıntılarının Süngerle Giderilmesi

Hasas bir ekosistemi olan Kuzey Kutbunda, yeniden kullanılabilir bu sünger ile ham petrol damlacıklarını soğuk sudan yakalayıp geri kazanarak temiz su elde edilebilir. Deepwater Horizon petrol kuyusundan sızan ham petrol damlacıklarını kirli sudan çıkarmak için 10 yıldır mücadele ediliyor. Petrol damlacıklarının atık sudan arındırılması, dünyanın keşfedilmemiş fosil yakıt rezervlerinin tahmini% 13’ünün...

Yeni Keşfedilen Bakteri Atık Su Arıtımını İyileştirebilir

Fotoğraf : Doçent He Jianzhong ve Araştırma Görevlisi Wang Qingkun, yeni bakteriyi içeren bir atık su örneğiyle birlikte Yeni keşfedilen bir bakteri türü, atık kanalizasyon sularından azot ve fosforu gidermek için kullanılabilir. Bu yöntem, mevcut atık su arıtma işlemlerinden daha çevre dostu ve daha ucuzdur. Çevreyi kirletme riski olduğundan, atık...

Su ve Yağı Birbirinden Ayırabilen Bakteriyel Film Elde Edildi

Araştırmacılar, bazı bakterilerin korunma ve hareket etme gibi amaçlarla ürettikleri sümüksü, fakat sert yapıya sahip bir biyofilm türünün su ve yağı birbirinden ayırmak için kullanılabileceğini keşfetti. Bu materyal, kirlenmiş suların arıtılması gibi birçok uygulama için faydalı olabilir. Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi araştırmacıları, yağ karışımı içerisindeki suyu ayrıştırmak için Glukonasetobakter Hansenii...

Yeni Bakteri Atık Su Arıtımını İyileştirebilir

Fotoğraf: Doçent He Jianzhong ve Araştırma Görevlisi Wang Qingkun, yeni bakteriyi içeren bir atık su örneğiyle birlikte Yeni keşfedilen bir bakteri varyantı, kanalizasyon atık suyundan azot ve fosforu gidermek için kullanılabilir. Yöntem, mevcut atık su arıtım proseslerinden daha çevre dostu ve ucuzdur. Azot ve fosforun çevreyi kirletme riski olduğundan atık...

Yeni Keşfedilen Bakteri Türü, Atık Su Arıtımını İyileştirebilir

Fotoğraf: Doçent Dr. He Jianzhong ve Araştırma Görevlisi Wang Qingkun, yeni bakteri türünü içeren bir atık su örneğiyle birlikte Yeni keşfedilen bir bakteri türü, atık sudan azot ve fosforu ayırmak için kullanılabilir. Kullanılacak arıtma yöntemi, mevcut atık suyu arıtma yöntemlerinden daha ucuz ve çevre dostudur. Azot ve fosforun çevreyi kirletme...

Kimyagerler Atık Su Arıtımı için Çevre Dostu Yeni Bir Materyal Geliştirdi

RHDU (Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi) kimyagerleri stabil organik boyaları atık sudan hızlı bir şekilde uzaklaştırmak için hibrit nanokatalizör geliştirdi.Bu katalizör agresif ek çözücüler gerektirmez.Çalışmanın sonuçları Inorganic Chemistry’de yayımlandı. Plastiklerin, kumaşların ve diğer malzemelerin endüstriyel boyanması toksik organik boyalar gerektirir.Bu boyalar uzun süreçte insanlar ve çevre için tehlike yaratır.Bu yüzden ekolojistler...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!