Yeni Polilaktik Asit Üretim Prosesi İçin Ticari Çıkış

Thyssenkrupp Industrial Solutions AG (Essen, Almanya; www.thyssenkrupp-industrial-solutions.com), petrol bazlı plastiklere bağımlılığı azaltmak amacıyla, biyopolimer polilaktit (PLA) üretiminde yeni bir üretim prosesi geliştirdi. Şirket şu anda Çin, Changchun’da COFCO Anonim Şirketi (Beijing, China; www.cofcoagri.com) için, yeni patentlenen PLA teknolojisinin üretimi adına ticari tesisini inşa ediyor. Yeni tesis yılda 10.000 metrik ton üretim yapacak ve 2018’in ilk çeyreğinde hizmete girecek.

PLA prosesinde öncelikle laktik asidin konsantrasyonu arttırılıp kalan su uzaklaştırılıyor. Laktit monomerleriyse patentlenmiş bir damıtma teknolojisiyle, bölme duvarı kullanılarak saflaştırılıyor. Ardından gelen halka açılma polimerleşmesi, sürekli karıştırmalı tank reaktör (CSTR) ve piston akımlı reaktör birleşiminde gerçekleşiyor. Pelteleşmeden (topaklanma) önce, eriyik polimer stabilize edilip kalan laktit uzaklaştırılıyor. Çok düşük artıklı monomer içeriği, Uhde Unventa-Fischer’in (UIF;  Thyssenkrupp’un bir alt kuruluşu) özel PLA stabilizasyon teknolojisi ve tek adımlı demonomerizasyon teknolojisiyle birleştirilerek elde ediliyor.

Hammadde maliyetlerinin, üretim maliyetlerine büyük etkisi olduğu için, etkili bir prosesin çok önemli bir faktör olduğu söylüyor, UIF’te PLA ürün müdürü Udo Mühlbauer. Yan ürün olan mezo-laktide uygulanan saflaştırma ve polimerleştirme teknikleri sayesinde, laktik asidin PLA’ya dönüşümü, teorideki maksimum verilere yakın çıktılar alınmasını sağlıyor. Normal olarak, mezo-laktit ayrıştırılıp tekrar laktik aside hidrolize edilir, bu da hammadde ve proses maliyetlerini arttırırdı. Yeni PLA prosesinde, mezo-laktit, PLA’nın özelliklerini etkilemeden polimerleştirilerek PLA ile harmanlanıyor.

2011 yılında Almanya, Guben’de yılda 500 metrik ton üreten bir pilot tesis ile proses geliştirildi. Alınan veriler, UIF’nin PLA prosesini, yıllık 100.000 metrik tona varan kapasitedeki tesislerde üretimi için lisanslamasını sağladı.

Çin’deki ilk ticari tesis, hammadde olarak laktit (laktik asidin dimeri) kullanacağı için, sadece PLA prosesinin halka açılma –CSTR ve piston akımlı reaktör kullanılarak- kısmının ünitelerini inşa edeceklerini söylüyor, Mühlbauer. Ancak, laktik asidin glukoz ve sükrozun fermentasyonuyla üretilebildiğinden dolayı PLA prosesi, thyssenkrupp Industrial Solutions ( Chem. Eng., July 2009, p. 13; www.chemengonline.com/a-gypsum-free-energy-saving-route-to-lactic-acid) tarafından, laktik asit prosesine de tamamen entegre edilebilir.

Kaynak : chemengonline.com

2.568 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!