Yenilenebilir enerji 2015 yılında Avrupa’nın karbon emisyonunu Yüzde 10 azalttı

Avrupa Çevre Ajansı (European Environment Agency-EEA) güneş ve rüzgarın, fosil yakıt bağımlılığını azalttığını ancak temiz enerji kapasitesinin halen yeterince hızlı büyümediğini belirtiyor.

Avrupa Çevre Ajansı: “Yenilebilir enerji 2015 yılında Avrupa’nın karbon emisyonunu % 10 azalttı”

Avrupa Çevre Ajansı (European Environment Agency-EEA) güneş ve rüzgarın, fosil yakıt bağımlılığını azalttığını ancak temiz enerji kapasitesinin halen yeterince hızlı büyümediğini belirtiyor.

Yeni bir güvenilir rapor; rüzgar ve güneş enerjisi kullanımındaki artışın, Avrupa’nın fosil yakıt tüketiminin ve sera gazı emisyonlarının 2015 yılında %10 civarında azalmasını sağladığını ortaya koydu

Avrupa’nın tümünde, yenilenebilir enerji kullanımı 2013’teki % 15 rakamından % 16,7’ye yükselmiş ve Avrupa kıtasının yeni enerji kapasitesinin % 77’sine karşılık geldi.

Ancak temiz enerjinin yükselişi halen, fosil yakıt kullanımını durdurmaya yetecek hızda ilerlemiyor. Ayrıca, birçok İskandinav ülkesinde enerji kapasitesinin % 30’una, Malta’da ise yalnızca % 5’ine yayılmaya başlayan yenilenebilir enerji, Avrupa çevresine dengesiz olarak dağılım gösteriyor.

Avrupa Çevre Ajansı tarafından derlenen grafiklere göre; İngiltere, Avrupa’nın en iyi sera gazı emisyonu yoğunluğuna sahip ülkeleri arasında 7. sırada ancak, kişi başına düşen emisyonlar açısından orta sıralarda yer almıştır. EEA çalışmasının yetkilisi Mihai Tomescu, Avrupa’nın yenilenebilir enerji artışının hızlanmış olduğunu fakat küresel ısınmayı 2 C’de tutmaya yetecek hızda olmadığını belirtiyor.

Tomescu Guardian’a yaptığı açıklamada, “Çalışmaların mevcut seviyesinin arttırılması gerek ve bu ister istemez ilave odaklar olmaksızın gerçekleşmeyecektir.” demiştir. EEA’nın raporuna göre Avrupa, 2020’ye kadar % 20 emisyon azaltımı ve yenilebilir enerjinin % 20 paya sahip olması hedefini genel olarak başarma yolunda. Ancak, içten yanmalı motorları ve yakıt tedariğini yavaş yavaş kullanımdan kaldırmak hakkında zor kararlar alınması gerektiğinde; 2050 için daha iddialı bir hedef olan emisyonların en az % 80 azaltılmasının, 2030’dan sonra hız kazanmasına ihtiyaç olacağını gösteriyor.

Avrupa’nın fotovoltaik sektörü temsilcisi SolarPower Europe Genel Müdürü James Watson, bugünün grafiklerinin geçen yılın küresel güneş enerjisi kapasitesindeki 50 GW’lık sıçrayışla uyumlu oldduğu belirtti.

Watson, “Bu iyi bir başlangıç ve olumlu düşünmeliyiz ancak, Paris Anlaşması altındaki yükümlülüklerimizi yerine getireceksek, aslında yenilenebilir enerjideki büyümenin ve fosil yakıt tüketimindeki, özellikle de kömür santrallerindeki, düşüşün daha hızlı ve yeterli olması gerekecektir.”

SolarPower Europe’un değerlendirmesine göre; son 10 yılda, 100 milyon ton yakıta eşdeğer elektrik üretimi yenilebilir enerjiyle sağlandı fakat, önümüzdeki 10 yılda 20 milyon tonu daha karşılaması gerekmektedir.

Kaynak : denizhaber.com

240 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!