Yenilenebilir Gazlar için AB’ye Öneriler

Yenilenebilir Gazlar için AB'ye Öneriler

AB’nin düşük karbon ekonomisine geçiş için hazırladığı Yenilenebilir Direktifi’ni (RED II) yenilenebilir gazlar için yeniden düzenlemesi önerisi getirildi.

Doğal ve yenilenebilir kaynaklardan gazlaştırılmış enerjinin dağıtım, ulaşım, üretim ve tedariğini yapanları temsil eden 9 Avrupalı birlik, AB’nin 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girmesi planlanan revize edilmiş Yenilenebilir Direktifi’ne (RED II) ilişkin görüşlerini yansıtan bir bildiri yayınladı. Bildiride, biyogaz, biyometan, yeşil hidrojen ve sentetik metan (sentez gaz) formundaki yenilenebilir gazların Avrupalılara temiz, verimli, güvenli ve sürdürülebilir enerji kaynağı olabileği belirtilerek, Direktifin bu çerçevede yeniden düzenlenmesi önerildi.

RED II’nin yenilenebilir gazların yenilenebilir enerji sistemi içindeki potansiyelini tanıma anlamında önemli ilerlemeler kaydettiği belirtilen bildiride, bazı ek adaptasyon vurguları ve uygulamaları için öneriler sunuldu.

Öneriler

Öncelikle, biyometan, hidrojen ve sentez gazının diğer yenilenebilir yakıtlar ile eşit bir şekilde ele alınması gerektiği ifade edildi. Bunun özellikle sanayide büyük fırsatların yakalanmasında önemli olduğu belirtildi.

Tanımlara biyogazın eklenmesinin memnuniyetle karşılandığı, ancak yenilenebilir gazların sürekli gelişme halinde olduğundan tanımın güncellenmesi ve gelişmeler ışığında açık olması gerektiği belirtildi. Ayrıca, ‘sektörel entegrasyon’ yoluyla yenilenebilir gazın bütünleştirici doğasını kabul etmek gerektiği de kaydedildi.

Yenilenebilir gazlarda Menşe Garantileri (GO) uygulamasının tüketiciler için şeffaflık sağladığı ve yararlı olduğu ancak GO geçişinin daha da geliştirilmesinin nasıl teşvik edileceği konusunun daha ayrıntılı ele alınması gerektiği belirtildi.

Ulaşım sektöründe yenilenebilir gazda farklı yöntemlerin tanınmasının gerekli olduğu ifade edildi. Biyogaz teknolojisinin yararlarının sera gazı emisyonuna ilişkin son derece dar kriterlerine feda edilmemesi gerektiğine de dikkat çekildi.

Yenilenebilir Gazların Avantajları

Bildiride yenilenebilir gazların çok geniş bir üretim kaynağına sahip olmalarının yanında farklı şekilde indirgenmiş elektriği ‘aşırı yeşil (P2G) işlemi yoluyla hidrojen veya sentez gazına (atık karbonu geri dönüştürerek) depolayabildiklerine dikkat çekildi. Yine hidrojen, biyometan ve sentez gazlar sektörel entegrasyonu sağlayan mobil, ısıtma ve endüstriyel uygulamalarda taşıyıcı oldukları kaydedildi.

Gazların ise enerji sektörü açısından üç temel avantajı; depolanabilir olmaları, taşıma ve dağıtım altyapısının mevcut olması ve hergeçen gün yenilenebilir olması şeklinde sıralandı.

Avrupa Birliği’nin 2050 yılına kadar düşük karbon ekonomisine geçişin gerçekleştirilmesinde önemli bir araç olması için hazırladığı plan, AB vatandaşlarının yanı sıra endüstriyel kullanıcıların da, yalnızca ışık, ısıtma ve soğutma kaynağı olarak değil aynı zamanda da ulaşımda da elektrik enerjisine geçmeleri gerektiğini savunuyor. Bu elektrik, hidro, güneş ve rüzgar enerjisi gibi fosil olmayan yakıtlar da dahil olmak üzere düşük karbonlu kaynaklardan üretilmelidir. Aynı zamanda biyoyakıtlar, biyokütle ve biyogazlar da bu kaynaklara dahil olmalıdır. Nükleer enerjinin bu kaynaklar arasında yeri yok.

1.658 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!