Zararsız ve Yüksek Oksitleyici

Zararsız ve Yüksek OksitleyiciBir substrattan elektronların seçici olarak uzaklaştırılması olan kimyasal oksidasyon, kimyadaki en önemli dönüşümlerden birini temsil eder. Bununla birlikte, en yaygın oksidanlar genellikle istenmeyen yan reaksiyonlar gibi dezavantajlar gösterir. Kimyager Marcel Schorpp ve Freiburg Üniversitesi İnorganik ve Analitik Kimya Enstitüsü’nden Prof. Dr. Ingo Krossing grubundan meslektaşları başarıyla yeni ve son derece stabil bir perflorlanmış radikal katyon üretti. Fiziksel Kimya Enstitüsü’nden Prof. Dr. Stefan Weber grubundan Stephan Rein ile işbirliği içinde, bu radikal ayrıntılı olarak karakterize edildi. Araştırmacılar yakın zamanda sonuçlarını Angewandte Chemie dergisinde yayınladılar .

Yeni reaktif son derece güçlü bir oksitleyici etmen olduğunu kanıtlar ve daha önce zor veya erişilemeyen standart laboratuvar çözücülerinde reaktif türlerin sentezine izin verir – örneğin, uzun süredir bilinen ve çok kararlı bir tür olan dekametilferrosenyumun oksidasyonu karbonmonoksit varlığında yüksek derecede reaktif dikatyona karşılık gelir. Bu yeni tarif edilen reaktifle, yukarıda bahsedilen diğer oksidanların dezavantajlarının birçoğu yenilebilir, çünkü zararsız bir oksitleyici ajan olarak reaksiyona girer: daha fazla reaktivite göstermeden sadece alt katmandan elektron alarak.

Makalede açıklanan geniş uygulanabilirlik nedeniyle bu reaktif inorganik, organik kimya ve elektrokimyasal veya malzeme bilimi araştırma soruları için ilginçtir. “Gelecekte, örneğin, organik piller için katot malzemesi olarak kullanılacak bir polimere gömmek mümkün olabilir,” diye açıklıyor Schorpp.

Kaynak: sciencedaily.com

681 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!