Ağır Petrol Fraksiyonlarının Moleküler Düzeyde Modellenmesi Konulu Seminer Verildi

Ağır Petrol Fraksiyonlarının Moleküler Düzeyde Modellenmesi Konulu Seminer Verildi

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Seminerleri kapsamında, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Celal Utku Deniz tarafından “Ağır Petrol Fraksiyonlarının Moleküler Düzeyde Modellenmesi” başlıklı seminer gerçekleştirildi.

Ağır petrol fraksiyonlarının modellenmesi için; ayrıntılı modeller ortaya çıkmadan önce, ilk çalışmalarda petrol içindeki molekülleri kaynama noktası gibi genel özelliklere dayanarak sınıflandıran küme modelleri geliştirildiğini ifade eden Deniz, bu modellerin, genel özelliklere bağlı olarak oluşturuldukları için her bir kümenin farklı özellikteki molekülleri içeren bir yapıya sahip olduğunu dile getirdi. Deniz, küme yaklaşımının, kümeyi tanımlayan özellik dışında, moleküllerin kimyasal yapıları hakkında ayrıntılı bilgi içermediğini, küme modellerinin moleküller hakkında ayrıntılı yapısal bilgi içermemeleri nedeniyle genelleştirilebilir olmadığını söyledi. Deniz, “Hidrokarbon karışımlarının moleküler düzeyde modellenmesi ise güncel bir konudur. Mevcut analitik teknikler, moleküler düzeyde kinetik modellerin geliştirilmesi için gerekli olan ağır petrol kesimlerinin moleküler ayrıntılarını tam olarak tanımlamak için yetersizdir. Sanal molekül oluşturma yaklaşımı bu zorluğun üstesinden gelmeye yardımcı olmaktadır. Ancak mevcut sanal molekül oluşturma yaklaşımı, hafif ve orta fraksiyonlar için kabul edilebilir molekül kümeleri üretse de, ağır petrol fraksiyonları için aynı başarımı gösterememektedir. Bunun arkasındaki temel neden, oluşturulan sanal moleküllerin, halka ve zincir yapılarının tanımlanması için gerekli yapısal parametrelerin eksikliğidir” dedi.

Kaynak : corumhaber.net

647 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!