Akciğer Kanseri Tedavisinde Akıllı İlaç Dönemi


akciger kanseri tedavisinde akilli ilac donemi

Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, ” Dünya Akciğer Kanseri Günü” kapsamında, akciğer kanserinin tedavisindeki yeni gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Akciğer kanseri; erken evrede belirti vermemesi ve bazı kanser türlerinde olduğu gibi koruyucu tetkik ile tahlillerle saptanamaması bakımından yaşamı tehdit eden en önemli kanser türlerinden biridir.

Check-up programlarında rastlantısal olarak görülen ve sigara kullanımının %90 oranında etkili olduğu akciğer kanserinin günümüzdeki tedavisi, başarılı sonuçlar vermektedir. Ağızdan hap şeklinde alınan ve hedefe yönelik etkisi bulunan akıllı ilaçların kullanılmaya başlanması, hastaların yaşam süresini önemli oranda artırmaktadır.

Tümör yapısına göre farklı tedavi uygulanıyor

Geçmişte erken evrede saptamayan ve ameliyat şansını kaybetmiş akciğer kanserli hastaların yaşamına katkı sağlayacak tedaviler radyoterapi ve kemoterapi ile sınırlıydı. Günümüzde ise tümörün genetik yapısındaki farklılıkların tanınmasıyla bu kanser türü daha iyi anlaşılmış ve tedavisi bireye özgü olarak daha başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Özellikle son 5 yılda akciğer kanserinin genetik yapısında, özellikle hücrede yer alan kansere yatkınlık sağlayan tümör genlerinde aşırı birikme veya yapısal değişiklikler (mutasyonlar) tedavide yol gösterici olmuştur.

Akıllı ilaçlar fark yaratıyor

Normal akciğer hücresinin dengesini bozan ve kanserleşmesine neden olan yollara yönelik geliştirilen akıllı moleküller (ilaçlar) sayesinde hastaların yaşamları uzamaktadır. Son derece kolay uygulanabilen antikor (aşı) niteliğinde ve kemoterapinin gücünü artırıcı özellikte damardan uygulanan ilaçlar kanserli hücreleri yok etmektedir. Kanserli hücrenin içine giren bu ilaçlar, bu hücrelerin canlı kalmasına neden olan ve anormalleşen yolları engelleme özelliğine sahiptir. Hap şeklinde ilaçlar sayesinde oldukça başarılı sonuçlar alınabilmektedir.

Kişiye özgü yöntemler kullanıyor

Akciğer kanserinin tedavisindeki yeni gelişmeler, küçük hücreli olmayan türünü ilgilendirmektedir. Bu gelişmeler sayesinde neredeyse hastaların %50’sinden fazlasına, daha doğru ve bireye özgü yöntemler ile tedavi olanağı sunulmaktadır. Akciğer kanseri ile karşı karşıya kalan bireyin tümör dokusuna yönelik yapılacak kapsamlı genetik analizler de tedavi kararının en önemli belirleyicisidir. Genetik analizler sonrası akıllı ilaçlar ve yöntemler için uygun olan hastalarda kimi zaman kemoterapi uygulamaya bile gerek kalmadan, doğrudan bu küçük moleküller ile tedaviye başlanabilmekte ve olumlu sonuçlar alınabilmektedir.

En önemli neden sigara

Akciğer kanserinin tedavisinde olumlu yöndeki gelişmelere rağmen, akciğer kanserine neden olan en önemli faktörün sigara olduğu unutulmamalıdır. Son yıllarda tedavide elde edilen başarı ve gelişmelere karşın, toplumun her kesimine düşen en önemli sorumluluk, akciğer kanserinin ortaya çıkmasında %90’ın üzerinde etken olan sigaranın yaşamdan çıkarılmasıdır. En iyi tedavi, hastalığın ortaya çıkmasının önlenmesidir.

Kaynak : haberler.com

833 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!