Akü Katotları, Elektrikli Araç Pazarı Genişledikçe Metalleri Güçlendiriyor

Akü Katotları, Elektrikli Araç Pazarı Genişledikçe Metalleri Güçlendiriyor

Büyüyen elektrikli araç pazarı, lityum iyon aküleri katotlarında çok çeşitli kimyasal kombinasyonlar da kullanılmaları nedeniyle metallere olan küresel talebi artıracaktır.

BMI Research Fitch Grup’a ait bir birimdir.

Lityum akülerde, lityum, kobalt ve nikel gibi metallerin yanı sıra demir cevheri, fosfat, alüminyum ve manganez için de ek talep bekliyoruz.

Bu olumlu taleplere yönelik düşük riskler, teknoloji endüstrisindeki yükselen etik ve çevresel standartlar, metal tedarik zincirleri üzerinde bir ışık gibi parladığı ortaya çıkacaktır.

Elektrikli araç tahminlerimizin son yayınlanmasını takiben, elektrikli araçlarda ve Plug-in hibrid elektrikli araç (PHEV) akülerinde, talep eden tarafa nasıl ve hangi metallerin etkilendiğine dair genel bir bakış sunuyoruz.

Hem elektrikli araçları hem de PHEV’leri çalıştırmak için kullanılan lityum iyon aküleri birkaç önemli metal içerir.

Birleştirilmiş PHEV ve elektrikli araç küresel filosunun önümüzdeki on yıl içindeki büyümesiyle, yıllık ortalama % 24’ün üzerinde bir büyüme öngören otomobil ekibimizle, Nikel, kobalt ve lityumun en büyük talep etkisini görmesini beklerken, manganez ve alüminyum da fayda sağlamaya çalışıyoruz.

Çin’de demir içeren akülerin yaygın kullanımı, demir cevheri ve fosfat gibi metaller hakkında daha az talep edilmesine karşın daha yüksek riskler sağlayacaktır.

Talep Edilen Bakış Açısını Belirlemek için Katot Kimyaları 

aha önceki analizlerde de vurgulandığı gibi, lityum iyon akülerin, birçok sektörde enerji depolama görevlerini yerine getirebilmeleri nedeniyle önümüzdeki yıllarda elektrikli araç pazarına ve daha geniş batarya pazarına hakim olmalarını bekliyoruz.

Lityum iyon aküler, çeşitli metal kombinasyonlarından oluşan birkaç farklı kimyada çalışabilen katotlar içerir.

Nikel, Kobalt, Manganez(NCM)

NCM, üreticilerin akülerinde halihazırda kullanılmakta olan farklı çeşitlilikteki olasılıklar  arasında, pratik ve düşük risk ve kaliteleriyle günümüzde en popüler olanıdır. 

Yaklaşık olarak eşit oranda nikel (% 30), kobalt (% 30) ve manganez (% 28) ve lityum (% 12) içeren NCM katotlar, elektrikli taşıt üreticilerine çoğunlukla düşük kendiliğinden ısınma oranı nedeniyle caziptir. Aşırı ısınma riskini azalttığı için kullanımdaki bataryanın genel güvenliğini arttırır.

Ayrıca bu kimya türü enerji yoğunluğu açısından iyi bir performans sağlar.

NCM katotlarında üreticilerini ciddi bir fiyat riskine maruz bırakan nispeten yüksek kobalt içeriğidir.

Kobalt fiyatları küresel arz sıkıntısı nedeniyle 2017 yılında %120’nin üzerine çıktı, önümüzdeki yıllarda da bu artışın devam etmesini bekliyoruz.

SK Innovation ve Panasonic gibi batarya üreticileri bu fiyat riskini zaten bekliyorlardı ve bunu önlemek için nikellerin katotlardaki oranını arttırmak için çalışıyorlar.

Halihazırda piyasada bulunan EV / PHEV üreticilerinin çoğu Kia, Hyundai, BMW ve Mercedes-Benz gibi üreticiler akülerinde NCM katotlarını kullanmaktadır.

NCA Katotlar 

NCM katotlar halihazırda elektrikli araç aküsü piyasasına hakim olsa da NCA katotlarının kullanımı için önemli bir büyüme potansiyeli tahmin ediyoruz.

Öncelikle kendi ön tahminlerimize dayanarak NCA katotları şu anda elektrikli araç aküsü katotlarında kullanılan tüm temel kimyasalların en yüksek enerji yoğunluğuna sahip olanı olarak görünüyor.

Örneğin, akü boyutuna ve ağırlığına dayanarak Tesla’nın Model S’nin, diğer birçok EV / PHEV üreticisinin kullandığı NCM katotları için ortalama 0.11kwh / kg’lık bir enerji ile karşılaştırıldığında NCA katotlarının 0.16 kwh / kg’lık bir enerji yoğunluğuna sahip olduğunu tahmin ediyoruz.

NCA katotlarının NCM katotlarına kıyasla bir diğer önemli avantajı, daha yüksek nikel içeriği (% 73) ve kullanılan daha pahalı kobalt (% 14)ın oranının düşük olması nedeniyle nispi fiyat rekabetçilikleridir.

Bu faktörler önümüzdeki yıllarda elektrikli araç üreticileri tarafından NCA katotlarının tercih edilmesi için önemli etmenlerdendir.

Son olarak, alüminyum, kullanılan miktar az olduğundan (% 4) dolayı daha önce sözü edilen metallerden daha az derecede olsa da NCA katotların artan kullanımında negatif bir faktör olarak görülecektir.

LFP Katotları 

Halen elektrikli araç üreticileri tarafından kullanılan bir başka popüler katot kimyasalı, lityum haricinde nikel veya kobalt yerine demir ve fosfattan oluşan LFP’dir.

Bu kimya türü, diğer katot bileşimlerine göre daha düşük maliyet, uzun çevrim ömrü ve termal stabilite nedeniyle çoğunlukla Çinli elektrikli araç üreticileri tarafından kullanılmaktadır.

Diğer yandan, bir dizi elektrikli araç üreticisinden elde ettiğimiz veriler, LFP katotlarının hem NCM hem de NCA katotlarından daha düşük bir enerji yoğunluğuna sahip olduklarını ve bu durumun özellikle Tesla gibi yüksek kaliteli EV üreticileri için verimliliği en üst düzeye çıkarmak adına yeterli olmadığını göstermektedir.

Sonuç olarak elektrikli araçların en yüksek pazara gireceği Avrupa ve Kuzey Amerika’daki gelişmiş pazarlar arasında LFP katotlarının yaygınlaştırılmasını beklemiyoruz.

Bununla birlikte, Çin’deki LFP katotlarının halihazırda yaygın kullanımı ve düşük kaplama maliyetleri nedeniyle LFP’yi önümüzdeki yıllarda ülkedeki elektrikli araç üreticileri için tercih edilen kimyasal olarak konumlandırabilir.

Çin elektrikli araç satışlarının güçlü devlet desteği ile önümüzdeki on yıl boyunca küresel olarak ikinci en yüksek yıllık büyüme oranını (% 24.2) öngördüğümüz düşünüldüğünde demir cevheri için beklenenin ötesinde bir talep artışı riskini görebiliyoruz.

Olumsuz Riskler: Yeşil Olmayan Ev’ler Tüketici Talebini Düşürebilir

Büyüyen elektrikli araç pazarındaki lityum-iyon akülerin öngörülen baskınlığı metaller için geniş talep senaryoları getirirken önümüzdeki dönemde önemli zorluklar yaşanmaktadır.Bir yandan da elektrikli araçların piyasaya sürüldükleri gibi temiz ya da etik olmaması tüketiciler tarafından alternatif yakıt araçlarının(örneğin: hidrojenle çalışan) dikkate alınmasına yol açabilir.Gelecek yıllarda olumlu elektrikli araç talebi beklentisini zayıflatmaktadır.

Gerçekten de lityum iyon aküleri için tedarik zincirinin ilk aşamalarında metallerin işlenmesi önemli bir kirlilik kaynağıdır.

Örneğin; bataryalarda kullanılan nikel sülfürü üretmek için nikelin eritilmesi havaya önemli miktarda sülfür dioksit kirletici maddesinin açığa çıkmasına neden olurken, lityumun sert kaya madenciliği enerji açısından yoğun ve dolayısıyla önemli bir karbon ayak izine sahiptir.

Diğer bir risk, kobaltın işlenmesinde çocuk işçiliğinin önüne geçilememesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü çoğu rezerv yasadışı madenciliğin yoğun olduğu DRC içinde bulunur ve tedarik zincirlerinin kökenlerinin bulunması zordur.

Ek olarak, Güç ekibimiz elektrikli araç pazarındaki önemli büyümenin Çin gibi ülkelerdeki en yüksek güç talebine katkıda bulunabilecek bir duruma yol açabileceğini ve bunun da kömür gibi fosil yakıtlardan daha fazla alternatif üretim gerektireceğini vurgulamaktadır.

Kaynak : miningreview.com

402 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!