Almanya ve İsveç temizlik ürünlerine soruşturma

Ekonomi Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ekonomi Bakanlığının Almanya ve İsveç menşeli, genellikle temizlik ürünlerinde kullanılan sodyum perkarbonatlara yönelik damping soruşturması açılmasına yönelik kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ, Ak-kim Kimya AŞ tarafından yapılan başvuruya istinaden söz konusu ülkelerden ithal edilen sodyum perkarbonatlara damping soruşturması açılması ve soruşturmanın usul ve esaslarını içeriyor.

Tebliğde, yönetmeliğin 20’nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturmasının açılabilmesi için başvuruda yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Almanya ve İsveç menşeli 2836.99.90.10.00 GTİP’li (Gümrük tarife istatistik pozisyonunu) sodyum perkarbonatlara yönelik olarak bir damping soruşturması açılmasına karar verildiği belirtildi.

Başvuru konusu ürünün, GTİP altında sınıflandırılan ‘sodyum perkarbonatlar’ olduğu, bahse konu GTİP, bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette olmadığı ve başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği bildirildi.

Kaynak : haber24.com.tr
20 Kez Okundu

Yazar Hakkında

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

Kopyalamak Yasaktır!