Antidepresanların Çoğunlukla İşe Yaramaması Beyin Kimyası İltihapının Bir İşareti Olabilir

Antidepresanların Çoğunlukla İşe Yaramaması Beyin Kimyası İltihapının Bir İşareti Olabilir

ABD’li kimyagerler beyin iltihabının, Prozac gibi antidepresan ilaçlarının neden 10 kişiden sadece üçünde işe yaradığının sebebinin bir parçası olabileceğini keşfettiler. Parastoo Hashemi’nin Güney Carolina Üniversitesi’ndeki ekibi, iltihapın depresyonla bağlantılı olduğunu biliyorlardı, ama nasıl olduğunu bilmiyorlardı. Bu nedenle, ruh halini etkileyen kimyasalın yani serotonin ve farelerin beyinlerindeki iltihapları işaret eden histaminin seviyelerini takip ettiler.

Mart ayında Oxford,İngiltere’deki Nörobilimde Moleküllerin İzlenmesi (MMiN) konferansında, stresten, obeziteden veya bakteriyel toksinlerden kaynaklanan iltihapların histamin salınımını arttırdığını göstermişlerdir. Bu, seçici serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) antidepresanların işlerini verimli bir şekilde yapmasını engeller. Hashemi, “Gelecekteki terapiler için serotoninin depresyondaki rolleri bağlamında, serotonini modüle eden diğer molekülleri incelemek önemlidir” diye vurguluyor.

Hashemi’nin ekibi, hızlı-tarama dönüşümlü voltametri ve kontrollü adsorpsiyon voltametrisi gibi öncü elektrokimyasal yöntemleri, elektrotları beyindeki belirli bölgelere bir saçın genişliğinin sadece yüzde birlik kısmı kadar yerleştirmesini sağlamıştır. Bilim adamları bunları, devreden düşük değerlerden daha yüksek değerleri  geçirmek için voltaj uygulamak amacıyla kullanıyorlar, ayrıca minik akımları da ölçüyorlar. Elektronlar bu oksidi ekleyip çıkarır ve beyin kimyasallarını azaltır. Hayvanlarda ve hatta insanlarda giderek yaygın olarak kullanılan bu yöntemlerde, kaydedilen akım kimyasal konsantrasyonlarla orantılıdır.

Antidepresanların Çoğunlukla İşe Yaramaması Beyin Kimyası İltihapının Bir İşareti Olabilir

Fotoğraf : Farelerin beyin bölgelerindeki kimyasal konsantrasyonlarını araştırmak için Haşemi’nin ekibinin kullandığı inanılmaz derecede ince elektrotların taramalı elektron mikroskobu görüntüsü

Bu yaklaşımla, South Carolina araştırmacıları, fareler stres, obezite veya bakteriyel toksin lipopolisakkaridine (LPS) maruz kaldıklarında normal beyin kimyasında meydana gelen değişiklikler üzerinde çalışmışlardır. Bu durumların her birinde, fareler depresyon benzeri semptomlar gösterdi, ancak serotonin seviyeleri başlangıçta SSRI essitalopram’a iyi tepki vermedi. Doktora öğrencisi Melinda Hersey, LPS’ye maruz bırakılan farelere, SSRI’nın yanı sıra histamin üretmelerini engelleyen bir ilaç verdi. Bu, depresif farelerde serotonin seviyelerini, SSRI verilen iltihap olmayan kontrol fareleri ile benzer seviyelere hızlı bir şekilde geri yükledi.

Hashimi MMiN’de, histaminin SSRI’ya verdiği tepkiyi kontrol etse bile antihistaminik alerji ilaçlarının antidepresanların daha iyi işe yaramasını sağlamayacağını vurguladı. Bunun nedeni, histamininin serotonine yanıt verenlerden çok histaminle spesifik olarak yanıt veren nöronlarda etkilerini engellemeleridir. Bunun yerine, ilk kez, ekip,histamin üretimini hedefleyen etkenlerin,büyük ölçüde keşfedilmemiş olsa da, SSRI’ların etkinliğini artırmaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

Imperial College London’dan Martyn Boutelle,çalışmayı “çığır açan”diye adlandırıyor ve Hashemi’nin geliştirdiği yeni teknikleri kullanarak bozulmamış beyinlerde molekülleri doğrudan izlemenin özel bir zorluk olduğunu ekliyor.”Onun heyecan verici ön sonuçları, yüksek histamin seviyelerinin birçok insanda SSRI’ların etkinliğinin eksikliğini ve önemlisi yeni bir terapötik yol önerdiğini ortaya koymaktadır ”diye altını çiziyor.

Andy Extance :  Exeter, İngiltere’de bulunan bir bilim yazarı

Kaynak : chemistryworld.com

Okumanızı Öneriyoruz

Ayçiçek Yağı Kutuplarda Korozyonu Önlemeye Yardımcı Oluyor

Rusya’da Kazan Federal Üniversitesi (KFU) araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre, ayçiçek yağı kutuplardaki …