Araştırmacılar Plastik Kirliliği, Temizleyiciye Dönüştürüyor

Araştırmacılar Plastik Kirliliği, Temizleyiciye Dönüştürüyor

Bristol Üniversitesi’ndeki bilim insanları atık suyuna zararlı boyar madde bırakan yaygın kullanılan bir plastiğin yeniden kullanılabilmesi için bir yol keşfetti.

Birleşik Krallık ve Brezilya’daki bir araştırma ekibi tarafından ACS Uygulamalı Materyaller ve Arayüzler(ACS Applied Materials and Interfaces)‘de yayınlanan makale, dünya çapında giyim endüstrisinde kullanılan sentetik boyaların, ambalaj ve çatal-kaşık-polistiren içinde bulunan plastik tarafından nasıl arıtılabileceğini anlatmaktadır.

Yeni akıllı malzeme dondurulma yöntemi ve nanopartikülleri desteklemek üzere genleştirilmesiyle polistirenden üretilmektedir. Daha sonra katı halde, kanserojen olduğu bilinen ve insanlara ve hayvanlara kronik üreme toksinleri olarak davranan, zararlı sentetik boyaların uzaklaştırılması için kullanılabilir.

Bristol Üniversitesi Kimya Fakültesi Profesörü Julian Eastoe bu proje üzerinde Brezilya Paraba Devlet Üniversitesi’nden Profesör Rodrigo J de Oliveira ile birlikte çalıştı. Profesör Eastoe: “Yakın zamanda piyasaya sürülen BBC serileri ‘Blue Planet II’, okyanuslarda plastik enkaz   (“beyaz kirlilik ”olarak adlandırılan) ölçeğini vurgulayarak, atık plastiklerin parçalanması, geri dönüştürülmesi veya yeniden kullanılması için gerekli süreçlerin kritik öneme sahip olduğunu belirtti.”

“Bu araştırma, plastik beyaz kirliliğin büyük miktarını, su formunda başka yerlere zarar vermesinin üstesinden gelecek bir arıtma kaynağına dönüştürmek için gelecek vaadeden bir yaklaşım sunuyor.”

“Endüstriyel atıksularda, etkili arıtma yöntemlerinin olmaması nedeniyle sürekli olarak, salınan sentetik boyalar da dahil olmak üzere çok çeşitli zehirli ve tehlikeli maddeler bulunmaktadır. Son çalışmalar bu kirletici boyaların su ekosistemlerine ciddi boyutta zarar vermekten sorumlu olduğunu göstermektedir: Bu bileşimleri endüstriyel akışkanlardan uzaklaştırma yöntemlerinin geliştirilmesi giderek önemli hale gelmektedir.”

“Çalışmamız hem yeni bir malzeme üretmek için plastiğin yeniden kullanımını hem de bu malzemenin boyalardan kaynaklanan su kirliliği ile mücadelede kullanılmasını gözetmektedir. Bu önemli ilerleme, dünya çapında su firmalarının ilgisini çekecektir ve bir sonraki aşama, diğer kirleticileri nasıl temizleyebileceğini görmek olacaktır. “ 

Boyalar gibi kirliliğe sebep olan maddeler, kirleticileri su ve karbondioksit gibi daha az zararlı ürünlere dönüştürmek için kullanılan bir heterojen(katı-hal) fotokatalizör içeren, aktif oksitleme prosesleri ile parçalanabilir.

Bu yeni çalışmada atık plastik (polistiren) gözenekli bir katı oluşturmak için çözücü siklohekzan (donma noktası +6°C) içinde dondurarak yeniden kullanılmıştır. Çözücü uzaklaştırıldıktan sonra genleşmiş bir katı plastik polistiren köpüğü geride bırakılır. Bu geniş yüzey alanlı destek malzemesi daha sonra, Rhodamine B gibi boyaların parçalanması için kirlenmiş atık su numunelerine uygulanabilen katı halli bir fotokatalizör oluşturarak, fotokatalitik nanopartiküller ile kaplanabilir. Bu boya, gıda üretiminde yasaklanmıştır fakat geniş ölçüde  kanalizasyon arıtma tesislerinde sızıntıların tespitinde kullanılmaktadır.

Kaynak : phys.org

Okumanızı Öneriyoruz

Kişisel Koruyucu Ekipman İçin En Etkili Polimerler Aranıyor

Fotoğraf: Parçacıların farklı malzeme tiplerine farklı olarak nasıl bağlandığını göstermek için floresan kullanma. Kredi: Morgan …