Aşı İçerisinde Bulunan Maddeler Bünyelerinde Küçük Moleküler Kütüphaneler Saklıyor Olabilir

Aşı İçerisinde Bulunan Maddeler Bünyelerinde Küçük Moleküler Kütüphaneler Saklıyor Olabilir

Çoğu aşı, çok daha güçlü bir immün yanıt oluşturarak kendilerini daha etkili hale getirecek olan adjuvan denilen maddeler içerir.Kyoto Üniversitesi’nin Entegre Hücre Malzemesi Bilimleri Enstitüsü’ndeki (iCeMS) bilim adamları ve Angewandte Chemie dergisindeki meslektaşları tarafından açıklanan bir yaklaşım sayesinde potansiyel adjuvanları belirlemek artık daha kolay hale geldi.

Japonya’daki kimyager ve biyologlar ekibi,yaygın olarak kullanılmasının yanı sıra aşıya eklendiğinde immün yanıtı güçlendiren bir molekül bulduklarını bildirdi.Aşı adjuvanları,klinik olarak kullanılan influenza, hepatit ve servikal kanseri aşıları gibi antijen aşılarının olmazsa olmazıdır.

Çalışmaya öncülük eden iCeMS kimya biyoloğu Motonari Uesugi, ‘’Adjuvanlar güçlü ve uzun süren immün yanıt oluştururlar ancak,alüminyum tuzları ve su içinde yağ emülsiyonları gibi şu sıralarda kullanımda olanlar 1920’lerde  geliştirildi ve nasıl çalıştıklarını tam olarak anlayamıyoruz bu yüzden onlar genellikle ‘immünologların kirli küçük sırrı olarak adlandırılırlar.’’ dedi.

Bu yeni adjuvan,kendi kendine birleşme yetenekleri açısından 8,000 küçük molekülden oluşan bir kütüphanenin taranmasıyla keşfedildi.Moleküler kendi kendine birleşme mekanizması, elektron paylaşımı olmadan kurulan bağlar aracılığıyla oluşan molekülün kendini spontan bir şekilde oganize etme durumudur.Bu,karmaşık biyolojik fonksiyonları performe etmek için canlı organizmalar tarafından da kullanılan materyal biliminde çok iyi bilinen bir kavramdır.

Uesugi ‘’Biz,moleküler kendi kendine birleşme ile bir araya gelen yapıların virüs gibi patojen yapılarını,benzer bir immün yanıtı uyararak taklit ettiği hipotezini geliştirdik.’’ dedi.

Ekip kendi kendine birleşme özelliğinde olan  116 molekül buldu ve onları makrofajlar tarafından interlökin-6 ekspresyonunu arttırma kapasitelerine göre inceledi.Makrofajlar vücut dolaşımındaki patojenleri tespit edip onları yok eden immün sistem hücreleridir.Bu hücreler ayrıca diğer immün hücreleri aktive eden interlökin-6 gibi proteinler salgılarlar.

Bu araştırma kolikamid adı verilen bir  molekülün keşfine öncülük etmiştir.Bu molekül makrofajlar ve benzer immün hücreler tarafından yutulan virüs benzeri bir yapı oluşturmak için kendi kendine  birleşmiştir.Yapı,arttırılmış immün yanıtı  teşvik eden bir gişe benzeri reseptör 7 ile(TLR) birleşmek için özelleştirilmiş vakuoller içinde taşınır.Bu durum özellikle,interlökin-6 gibi immün yanıtı uyarıcıların serbest kalmasına neden olur.

İleri araştırmalar ve kıyaslamalar kolikamidin,farelere verilen influenza aşısına eklendiğinde,adjuvan Alum gibi immün yanıtı uyarmada etkili olduğunu göstermiştir.

Çalışmamız, bildiğimiz kadarıyla, aşı adjuvan keşfi için küçük bir molekül kitaplığının kullanıldığı ilk rapordur.Bu yeni yaklaşımın ortaya çıkan virüsler dahil olmak üzere patojenlere karşı kendi kendine birleşen küçük molekül adjuvanların keşfedilmesi ve tasarlanması için zemin oluşturmasını umuyoruz.”diyor Uesugi.

Kolikamidin, gişe benzeri reseptör 7’yi aktive etmek adına virüslerin tekli RNA zincirini nasıl taklit ettiğini saptayabilmek için ileri çalışmaların yapılması gereklidir.Araştırmacılar,bu etkileşimin etkilerini aydınlanmak için kolikamidin reseptöre nasıl bağlandığını da anlamak istiyorlar.

Kaynak : sciencedaily.com

341 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!