ATP için Öne Sürülen Hücrelerin Yeni Rolü

ATP için Öne Sürülen Hücrelerin Yeni Rolü

Enerji taşıyıcısı olarak bilinen molekül proteinleri de çözebilir.

Adenozin trifosfat (ATP), hücrede birden fazla iş gerçekleştirir. Enerji taşır, molekülde sinyal taşıyarak hizmet eder, DNA ve RNA’daki adenozin kaynağıdır.

Fakat hücreler, sitoplazmada ihtiyaç olandan çok daha fazla ATP bulundururlar. Bunun nedeni ATP’nin proteinleri çözündürmesidir. Şimdilerde yeni bir çalışma önerilmektedir.

ATP, hem hidrofilik hem de hidrofobik yapıya sahip, ancak miseller gibi yapılara monte edilmeyen bir hidro-izotropik amfifilik molekülün genel özelliklerine sahiptir. Sulu çözeltide, hidratroplar, hidrofobik türlerin çözünür hale getirilmesi için, endüstriyel olarak kullanılmaktadır. ATP’nin (adenozin gibi) hidrofobik kısmı, hidratropların hidrofobik kısımlarıyla etkileşirken, hidrofilik kısım (ATP’nin trifosfatı gibi) türlerin çözülmesine izin verir.

Chicago Üniversitesi’nden Yamuna Krishnan ve Max Planck Enstitüsü Moleküler Hücre Biyolojisi ve Genetiği’nden Anthony A. Hyman önderliğindeki bir ekip, yeni çalışmada, ATP’nin çeşitli proteinlerin bir araya gelmesi üzerindeki etkilerini araştırdı. ATP’nin, amiloid kümeleri oluşturduğu bilinen iki proteinin toplanmasını önleyebileceğini buldular. Üçüncü bir protein için ATP, zaten bir araya getirilmiş proteinin liflerini çözmeyi başarabildi. Böylece ATP, haşlanmış yumurta beyazının(proteinlerin) bir araya gelmesine izin vermedi.

Makaleye ekli bir perspektifle, Teksas Sağlıklı Güneybatı Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Allyson M. Rice ve Michael K. Rosen, “Sağlıklı hücre fonksiyonlarının çoğu, proteinlerin patojenik birikintilere nüfuz etmeden büyük hücre içi konsantrasyonlarda çözünmesini gerektirir” dedi. “Hücre kendini dinamik bir durumda tutmak için doğal bir hidrotropa saldırabilir.” dedi.

Krishnan, Hyman ve meslektaşları, ATP’nin hayatın kökeni ve evrimi konusunda da önemli bir rol oynamış olabileceğini düşünüyor. Proteinlerin bir araya gelmesi, biyolojik makromoleküller için bile bir problem olurdu. Araştırmacılar, molekülün bir enerji taşıyıcısı olmadan önceki önemini “ATP, bu tür birleşmeyi önlemek için evrimin erken safhalarında koordine edilmiş olabilir” sözleriyle belirtti.

Kaynak : acs.org

749 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!