ExxonMobil, Rafineride Yeterli Proses Güvenliğine Sahip Değildi

ABD Kimyasal Güvenlik Kurulu, risk yönetimindeki aralıkların patlamaya yol açtığını açıkladı.

Kimyasal Güvenlik Kurulu, California rafinerisinin, hidrokarbon sızıntısı ve yetersiz proses güvenliği yönetiminden kaynaklı patladığını açıkladı.

ABD Kimyasal Güvenlik Kurulu’ndan 3 Mayıs tarihli bir rapora göre, bazı tüm ABD rafinerilerinde geçerli olan temel işlem güvenliği yönetimi hataları, Torrance, California’daki ExxonMobil rafinerisinde 2015 kazasına neden oldu.

Kazada dört işçi hafif yaralandı. Patlama, enkazı uçurdu, bazıları hidroflorik asit tanklarının (HF) yakınına düştü. Pek çok rafineride alkilasyon işleminde, oldukça toksik olan bu kimyasal kullanılır.

Patlama, rafinerinin hava kirliliği kontrol sisteminin bir parçası olan elektrostatik çökelticide gerçekleşti. Kimyasal Güvenlik Kurulu, tespit edilmemiş hidrokarbonları akışkan katalitik kırma ünitesinden boru hattına geri akıtıp çökelticide ateşlediğini tespit etti. Olay anında, kırma ünitesi planlı bakım için kapatıldı ancak tesisin geri kalanından yeterince izole edilmediği bildirildi.

Kimyasal Güvenlik Kurulu, rafineride sızıntıyı gösterebilecek hidrokarbon saptama teçhizatı bulunmadığını belirtti. Bu tür donanımların bulunmaması endüstriyel çapta bir sorun teşkil eder.

Kazayla birlikte rafineri kapandı ve üretim bir yıldan fazladır durmuş durumda. Yaklaşık 150.000 civarında sakinin korkuları da arttı.

HF, ABD’deki 150 rafinerinin yaklaşık üçte birinde kullanılır. Küçük konsantrasyonlarda bile ciddi yaralanmalara veya ölümlere sebebiyet verebilir.

Kimyasal Güvenlik Kurulu, döküntülerin HF depolama tanklarına girmesi halinde potansiyel etkisini de araştırıyor. Bununla birlikte, son zamanlarda rafineriyi BPF Holdings’e satan ExxonMobil, soruşturmanın bu yönüyle kurulun yetkisini aştığını söyleyerek CSB’nin istediği bilgileri durdurdu.

Kaynak : acs.org

Author

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.