Ay Su Açısından Zengin Bir İç Mekana Sahiptir

Ay Su Açısından Zengin Bir İç Mekana Sahiptir

Eski volkanik yataklardan elde edilen kanıt Ay’ın magmasının önemli miktarda su içerdiğini ve Ay’ın iç kısmının su açısından zengin olduğunu desteklediğini gösteriyor.

Uydu verilerine ilişkin yeni bir incelemeyle , Ay yüzeyinde dağılmış çok sayıda volkanik birikintinin diğer alanlarla karşılaştırıldığında çok fazla miktarda su içerdiği bulundu. Ay içinden gelen patlamalı magmanın oluşturduğu cam boncuklardan oluştuğu düşünülen bu eski tortuların içindeki su bulgusu , Ay’ın şaşırtıcı derecede su açısından zengin olduğunu fikrini güçlendiriyor.

Bilim adamları yıllarca Ay’ın iç yüzeyindeki suyun ve diğer uçucu bileşiklerin büyük oranda tükendiğini kabul etmişti . Brown Üniversitesi jeologu Alberto Saal ‘ında bulunduğu bir araştırma ekibi , Apollo 15 ve 17 ‘nin Ay’dan getirdiği volkanik cam boncuklarının bazılarında eser miktarda su tespit ettiğinde , bu 2008 yılında değişmeye başladı . 2011 yılında , bu boncuklardaki küçük kristal oluşumlarının incelenmesi ile aslında Dünya’daki bazı bazaltlarla aynı miktarda su içerdiği ortaya koyuldu .Bu Ay’ın mantosunun (parçalarının , en azından bir kısmının) Dünya’nınki kadar su içerdiğini gösterir.

Yeni araştırmanın baş yazarı ve Brown Üniversitesi Dünya, Çevre ve Gezegen Bilimleri bölümünün doçent doktoru Ralph Milliken  ‘’Anahtar soru , Apollo örneklerinin Ay’ın iç yüzeyini temsil edip etmedikleri ya da aksine ‘’kuru’’ bir manto içinde olağan dışı veya belki de anormal su zengini bölgeleri temsil edip etmediklerini belirtir.’’dedi . ‘’Yörünge verisine bakarak , Apollo veya Li tarafından asla örneklenmeyen Ay’daki büyük piroklastik yatakları inceleyebiliriz. Neredeyse hepsinin su içermesi Apollo örneklerinin anormal bir durum olmadığını göstermektedir. Ay’ın iç yüzeyi su içerebileceğini söyledi.

Milliken ve Brown Üniversitesi’nde doktora yapan sonrasında Hawaii Üniversitesi’nde araştırmacı olan araştırmanın eş yazarı Shuai Li , araştırmayı Nature Geoscience’ de yayınladı.

Ay’ın volkanik birikintilerinin yörünge aletleri kullanarak su içeriğinin saptanması kolay bir iş değildir. Bilim adamları , gezegen yüzeyinden sıçrayan ışığı ölçmek için yörünge spektrometresi kullanıyorlar. Bilim adamları ışık dalga boylarının yüzey tarafından absorbe edildiği veya yansıtıldığına bakarak hangi mineral veya bileşik bulunduğu konusunda fikir sahibi olabilirler.

Problem Ay’ın , yüzeyinin özellikle de bu piroklastik birikintilerinin bulunduğu enlemde, bir gün boyunca ısınmasıdır. Bunun anlamı , yüzeyden yansıyan ışığa ek olarak , spektrometre de ısıyı ölçmeye kadar biter.

Milliken’’Termal yayılan radrasyon su aramak için kullanmamız gereken dalga boylarıyla aynı olur .’’ dedi . ‘’Bu yüzden , suyun var olduğuna dair herhangi bir güvence vermek için termal olarak yayılan bileşeni hesaplamak ve çıkarmak gerekiyor.’’

Bunu yapmak için , Li ve Milliken Apollo örneklerinin laboratuvar  bazlı ölçümlerini , Ay’ın yüzeyindeki ilgili alanların ayrıntılı bir sıcaklık profili ile birleştirerek kulandı . Araştırmacılar ,yeni bir teknik düzenlemeyi kullanarak Hindistan’ın Chandrayaan-1 uzay gemisine uçan ,bir görüntüleme spektrometresi olan Moon Mineralogy Mapper’ın verilerine baktılar.

Araştırmacılar , daha önce Ay yüzeyinde haritalanmış olan büyük piroklastik yataklarda , su taşıyan numunelerinin toplandığı Apollo 15 ve 17 iniş yerlerine yakın yerlderde dahil olmak üzere suyun kanıtını bulduklarını açıkladı.

Milliken ‘’Bu su zengini tortuların dağılımı önemli’’ dedi. ‘’Yüzeye yayılıyorlar, bu da bize Apollo örneklerinde bulunan suyun bir defaya mahsus olmadığını gösteriyor . Ay’ın piroklastikleri genel olarak su açısında zengin görünüyor ve bu manto içinde geçerli olabilir.’’ Dedi.

Ay’ın iç kısmının su açısından zengin olduğu fikri Ay’ın oluşumu hakkında ilginç sorularda ortaya çıkarmaktadır. Bilim adamları Mars büyüklüğünde bir nesne Güneş sistemi tarihinin çok erken bir döneminde Dünya’ya çarptıktan sonra , geride kalan artıklardan Ay’ın oluştuğunu düşünüyorlar. Bilim adamlarının Ay’ın iç kısmının kuru olması gerektiğini düşündüren nedenlerden biri , su oluşturmak için gereken hidrojenin çarpışmanın ısısıyla var olmadığını düşünüyorlar.

Li’’Ay’da suyun bulunmasının kanıtı , suyun bir şekilde hayatta kaldığı ya da Ay tamamen katılaşmadan önce asteroitler ya da kuyruklu yıldızlardan etkilendikten kısa süre sonra getirildiğini gösteriyor.’’ dedi. ‘’Ay’da bulunan suyun kökeni hala büyük bir sorundur.’’

Araştırma , erken Güneş sistemindeki su öyküsünü aydınlatmanın yanı sıra ,gelecekteki Ay keşifleri içinde etkili olabilir. Araştırmacılar , volkanik boncukların fazla miktarda su içermediğini (ağırlıkça %0.05 su içeriyor) belirtiyor.

Li ’’Diğer çalışmalar Ay kutuplarında , gölgeli bölgelerde su buzunun varlığını öne sürdü ancak piroklastik yataklar erişilmesi daha kolay yerlerde’’ dedi.Gelecekteki Ay keşiflerini evden çok su getirmek zorunda kalmadıkları için yardımcı olan herhangi bir şey ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır ve sonuçlarımız yeni bir alternatif sunuyor .

Araştırma NASA Geliştirme Ay Bilimi ve Keşif Araştırma Programı (NNX12AO63G) tarafından finanse edildi.

Kaynak : sciencedaily.com

539 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!