Radyasyon Maruziyeti Cep Telefonları ile Ölçülebilecek

Radyoaktif maddeler içerdiğinden şüphelenilen kaza veya terör saldırılarında, yakınlarındaki insanların radyasyona maruz kalıp kalmadıklarını belirlemek zor olabilir. Ancak vücutla yakın temas halinde bulunan nesnelerin (örneğin cep telefonları) analiz yapması sayesinde radyasyona maruz kalınıp kalınmadığı ile ilgili önemli bilgileri edinmek mümkün olabilir. Bu buluş, İsveç’teki Lund Üniversitesi’nde yeni bir tezde tanıtıldı.

Çernobil ve Fukushima’daki nükleer güç santral felaketleri, canlı populasyonunu iyonize radyasyona maruz bırakan iki kaza örneğidir. Bu sebeple birçok kişi gelecekteki terör saldırılarında kirli bombalar kullanılmasından korkmaktadır.

Lund Üniversitesi’ndeki tıp fiziği ve doktora öğrencisi Therése Geber-Bergstrand “Birinin radyasyona maruz kalıp kalmadığını hızlı bir şekilde tespit edebilmek büyük bir avantaj olacaktır. Nükleer güç santral felaketi durumunda, çok az sayıda insanın bile radyasyonun zararlı seviyelerine maruz kalması birçok kişiyi endişelendirmektedir.” şeklinde açıkladı.

Kazadan birkaç yıl sonra bilgi sağlanması

Therése Geber-Bergstrand, meslektaşları ile birlikte, vücuda yakın temas halinde olan ve taşıyıcının radyasyona maruz kalıp kalmadığı konusunda bilgi sağlayacak çeşitli nesneleri veya malzemeleri inceledi. İncelenen cisimler arasında;

  • Cep telefonları
  • Diş ve diş dolguları
  • Kurutma maddeleri (örneğin yeni evrak çantası ve cüzdanlardaki küçük torbalar)

Çalışma, birkaç materyalin özellikle cep telefonlarının çok umut verici özelliklere sahip olduğunu gösterdi. Bu malzemeler, maruz kalma süresinden altı yıl sonra radyasyon hakkında bilgi verebilen alüminyum oksitten yapılmış dirençleri içermektedir. Analiz sırasında telefon söküldü ve daha sonra direnç, Optik Uyarmalı Lüminesans (OSL) olarak bilinen ışığa duyarlı bir ölçüm tekniği kullanılarak test edildi.

Therése Geber-Bergstrand “Cep telefonlarından elde edilen sonuçlar çok umut vericiydi. Daha fazla çalışma gerekmesine rağmen, telefonlar hemen kullanılabilir durumdadır. İsveç Radyasyon Emniyet Müdürlüğü ile acil durum hazırlık laboratuvarımızda bir dizi cep telefonunu analiz etmemiz konusunda bir anlaşma yaptık. ” dedi.

Cep telefonlarının ve test edilen diğer nesnelerin analizleri, geniş çapta ve nispeten daha hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Bir veya iki saat içerisinde bir test sonucunu almak mümkün olacaktır. Therése Geber-Bergstrand’a göre, cep telefonunun ilk kontrolü, fazla zaman ve yoğun kaynak gerektiren testlere ilk kimin geçmesi gerektiğini belirlemek için değerli bir araç olabilir.

Tuz Kapsülleri Dozölçeri Tamamlayabilir

Therése Geber-Bergstrand tezinde ayrıca, iyonize radyasyonun ucuz ve etkili bir göstergesi olarak sofra tuzunun kullanımı ile ilgili araştırma grubunun önceki bulgularını da geliştirmeye devam etmiştir. Sonuçları, tuzun faydalarını doğrulamaktadır. Radyoaktif maddeleri içeren büyük bir kaza olması durumunda, acil servis kadrosunun bir kısmına tedarik etmek için dozölçerler etkili ve ucuz bir alternatif olarak özel tuz kapsülleri ile birlikte bir seçenek olabilir.

Kaynak : sciencedaily.com

Author

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.