Beyindeki İnsülin Direncine Karşı Bir Bekçi

Beyindeki İnsülin Direncine Karşı Bir BekçiBeyin, kan şekeri seviyelerimizi kontrol etmede önemli bir role sahiptir. Tip 2 diyabet hastalarında bu beyin kontrollü glikoz metabolizması genellikle işlevsizdir. Bu fenomenin genetik bileşenleri şimdiye kadar anlaşılamamıştı. Helmholtz Zentrum München ve Alman Diyabet Araştırma Merkezi’nden (DZD) bir grup bilim insanı, Journal of Clinical Investigations’ta erkeklerde DUSP8 geninin genetik bir değişikliğinin beyinde insülin hormonuna yönelik tepkimeleri bozarak tip 2 diyabet riskini artırabileceğini gösterdi.

İnsülin, kan şekeri seviyelerimizi kontrol eden bir pankreas hormonudur. İnsülin, kandan çevre dokulara glikoz alımını uyarmakla kalmaz, aynı zamanda glikoz ve enerji metabolizmasını kontrol etmek için beyne, özellikle hipotalamusu da etkiler. Deneye katılan obezite hastalarında, insülin, enflamatuar sinyallerinin aktivasyonu ve ardından insülin reseptörüne doğru hücresel tepkinin azalması nedeniyle aktivitesinin bir kısmının kaybolduğu gözlemlendi. İnsülin direnci adı verilen bu fenomen, tip 2 diyabetin gelişiminde önemli bir özelliktir, ancak bugüne kadar tam olarak anlaşılamamıştır. Yakın tarihli genom çapında ilişkili çalışmalar (GWAS), DUSP8’i tip 2 diyabet risk geni olarak tanımladı. Şimdi bilim insanları, DUSP8 geni tarafından kodlanan Dusp8 proteininin (çift-özel etken oranı fosfataz 8) glikoz toleransını ve insülin duyarlılığını nasıl düzenlediğini araştırdılar.

DUSP8 Geninin Genetik Değişikliği, Tip 2 Diyabet Riskini Artırır

Dr. Sonja C. Schriever “DUSP8 geninin bir genetik değişikliğinin, taşıyıcıların tip 2 diyabet için orta derecede artmış bir riske sahip olduğu gösterildi. Ancak hastalığın etiyolojisi için Dusp8’in fonksiyonel önemi bilinmemektedir” diye açıklıyor. ” Tolerans ve hipotalamik insülin duyarlılığı için hücresel modelleri, Dusp8 geninin olmadığı ya da işlevsel olarak kazandırıldığı farelerin ve insanların fonksiyonel manyetik rezonans görüntülemesi (fMRI) DUSP8 geninin genetik çeşitleriyle birleştirilerek, sistemik glikoz için bir kapı bekçisi olarak Dusp8 proteininin belirli bir rolü olduğunu açığa çıkardık. “diye ekliyor meslektaşı ve kıdemli yazar Prof. Dr. Paul Pfluger. Alman Diyabet Araştırma Merkezi (DZD) çerçevesinde yürütülen bu çalışmada her iki bilim insanı(Prof. Dr. Paul Pfluger, Dr. Sonja C. Schriever)ve biyologlardan oluşan bir ekip oluşturuldu.

Protein Dusp8’in Hipotalamik İnsülin Duyarlılığı Üzerinde Düzenleyici Etkileri Vardır

Dusp8 proteini, hipotalamustaki enflamatuar süreçler ve hipotalamik-hipofiz-adrenal (HPA) ekseninde düzenleyici bir etkiye sahiptir. Bu genin organizmayı, hipotalamusta enflamatuar sinyallerin hiper aktivasyonuna ve bozulmuş insülin duyarlılığına karşı koruduğu görülmektedir. Bilim insanları çalışmada, erkeklerde Dusp8 geninin silinmesinin; hipotalamik inflamasyonu artırdığını, HPA ekseninin geri beslemesini bozduğunu ve tümüyle birlikte insülin duyarlılığını artıran bazal stres hormonu seviyelerini artırdığını gösterdiler. Gönüllülerle beraber sürdürülen bu çalışmada murin Dusp8’in cinsiyete özgü rolünün, tip 2 diyabet risk varyantının kadın taşıyıcılarında değil, erkeklerde olduğunu ve hipotalamik insülin duyarlılığının azaldığını ortaya çıkaran bulgular fMRI verileriyle de tutarlıydı.

Schriever sözlerini, “Farelerde bozulmuş hipotalamik insülin duyarlılığını harekete geçiren çoklu sistemik süreçleri ortaya çıkarmak, tip 2 diyabet’in risk geni DUSP8’in mekanik temellerini anlamak için önemli bir adımdı” diye bitiriyor. Gelecekteki çalışmalarda, araştırmacılar, merkezi insülin etkisinin ve DUSP8 tip 2 diyabet risk varyantının, T2D olan veya olmayan insan deneklerde hipotalamik-hipofiz-adrenal eksen üzerindeki etkisini araştırmak istiyor.

Kaynak : sciencedaily.com

Okumanızı Öneriyoruz

Plastik Atıkları Düşük Sıcaklıkta Değerli Malzemelere Dönüştüren Katalizör

Araştırmacılar ilk kez market poşetlerinden gıda ambalajlarına, oyuncaklardan elektroniklere kadar her şeyin içinde bulunan bir …

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: