Biyomedikal Polimerler: Sentez, Özellikler ve Uygulamalar

Görsel: Biyomedikal uygulamalarda kullanılan akıllı polimerlerin şematik gösterimi. Kaynak: Science China Press

Biyomedikal polimerler ilâç salınımı, hastalık tespiti/tanısı, biyosensör, rejeneratif tıp ve hastalık tedavisi gibi birçok biyomedikal alanda umut verici uygulamalar için kapsamlı bir şekilde geliştirilmiştir. Örneğin, polimer bazlı taşıyıcılar kanser, organ aşılama ve enfeksiyon gibi durumlarının tedavisinde; ilaç salınımında biyoyararlanımı ve terapötik sonuçları geliştirmede büyük ilerlemeler sağlamaktadırlar.

Akıllı polimerik taşıyıcıların rasyonel tasarımı sayesinde, belirli lezyonlarda dışsal veya içsel sinyallere yanıt verme yeteneği sağlanabilir. Böylece, tam olarak lezyon bölgelerinde hedef odaklı olarak yükler serbest bırakılarak sadece hastalıklı hücrelerin ilâca maruz kalabilir.

Ayrıca, biyomedikal polimerler biyouyumlulukları, biyobozunurlukları, yapısal çeşitlilikleri ve çok işlevlilikleri sebepleri ile hem terapötik hem de teşhis ajanlarının salınabilmesi için teranostik maddeler olarak hastalıklarda kapsamlı bir şekilde uygulanmışlardır. Polimer bazlı teranostik sistemlerin esnek tasarımı, yalnızca vücuttaki hastalıklı bölgeleri hedeflemek ile kalmamakta, elverişli durumlarda, hastalığın tedaviye olan yanıtının görüntülenmesi ile hastalığın boyutu hakkında bilgi sağlamaktadır.

Science China Chemistry‘de yayımlanan bir incelemede, Changchun Uygulamalı Kimya Enstitüsü’nden Prof. Xuesi Chen, Çin Bilimler Akademisi’nden Prof. Xuesi Chen ve Wuhan Üniversitesi’nden Prof. Xian-Zheng Zhang dahil olmak üzere 20’den fazla Çinli profesör, sentezdeki en son gelişmeleri özetlemekte ve biyomedikal polimerlerin biyomedikal uygulamaları ve bunların özellik-fonksiyon ilişkisinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını tartışmaktadırlar.

Özellikle peptit/biyomembran/mikroorganizma/hücre bazlı biyomedikal polimerler gibi gelişmekte olan birkaç biyoaktif polimer grubunu, kanserin hassas tedavisi için ortaya çıkan biyomateryaller olarak vurgulamaktadırlar. Buna ek olarak daha verimli, daha sağlıklı ve daha güvenli biyomedikal polimerlerin gelişiminin öngörülebilir zorluklarını ve görünüşlerini tartışmaktadırlar.

Makaleyi görüntülemek için “Biyomedikal polimerler: sentez, özellikler ve uygulamalar” buraya tıklayın.

Kaynak: phys.org

1.511 Kez Okundu

Tolgahan Özer

14 Şubat 1997 tarihinde Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde doğdu. 2015 yılında ortaöğretimini tamamladı ve aynı yıl Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde İngilizce eğitim görmeye hak kazandı. 2016 – 2017 yılları arasında Tema Vakfı'nda çeşitli faaliyetlerde bulundu ve Çanakkale bölgesinde yaklaşık 4000 fidanı ve binlerce meşe palamudunu toprak ile buluşturmaya ön ayak oldu. Sürmekte olan lisans eğitimi içerisinde ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi, Web Tasarımı ve Kodlama bölümünü tercih etti. 2018 yılının eğitim döneminde üniversitede bulunan Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Tıbbi Genetik Laboratuvarında kısmi zamanlı olarak çalışmaya başladı. Moleküler sitogenetik, kanser araştırma ve gıda bilimi ve teknolojileri araştırma laboratuvarlarının yanı sıra analitik kimya laboratuvarında da staj gördü. Kimyaya olan ilgisini ve bilgisini artırmak, yabancı dilini daha kaliteli bir seviyeye taşımak adına, Ocak 2019’da, gönüllü olarak İnovatif Kimya Dergisi ekibine katıldı.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!