Bursa’da Tekstil Atık Su Sorununa ‘Teknik Üniversite’ Çözüm Önerisi

Bursa'da Tekstil Atık Su Sorununa 'Teknik Üniversite' Çözüm Önerisi

Bursa Teknik Üniversitesi’nde öğrencilerinin geliştirmiş olduğu; tekstil atık sularının, su yosunu, alg ve şekerpancarı küspesinden elde edilen biyobozunur malzemeler ile arıtılması projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Bursa’nın tekstil atık suyu sorununa doğal yollardan çözüm önerisi de getiren projeyi; Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Kimya Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencileri Dilara Doğancı, Deren Öner ve Tuğçe Selvi hazırladı. MDBF Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Derya Ünlü’nün danışmanlığını yaptığı proje, tekstil atık suyu arıtımında önemli bir alternatif olacak. TÜBİTAK 2209-A desteği alan proje ile sanayide kullanılan ve tekstil atık sularında sıkça rastlanan, metilen mavisi boyasını içeren atık su, geri kazanılacak. Yeni bir yöntem geliştirdiklerini aktaran Doç. Dr. Derya Ünlü proje ile yerli, milli ve doğal bir malzeme elde edeceklerine vurgu yaptı.

Su Kaynakları Hızlı Bir Şekilde Yok Oluyor

21. yüzyılda dünya nüfusunun üç kat artmasına karşılık su kaynaklarının kullanımının altı kat arttığını ifade eden Doç. Dr. Ünlü sınırlı olan su kaynaklarının endüstrileşme ve hızlı kentleşme sonucu hızla ve kontrolsüz bir şekilde tüketildiğini dile getirdi. Suların bir kısmının da kirletilerek kullanılamaz hale getirildiği ifadelerini kullandı. Su kaynaklarının azalması ve var olan kaynakların kirlenmesi şeklinde karşımıza çıkan bu tehdit nedeni ile hayat kaynağımız olan suyun etkin kullanımının önem kazandığını vurgulayan Ünlü, bu noktada da suyun ve enerjinin büyük bir bölümünün kullanıldığı endüstriyel işletmelerdeki su tasarrufunun oldukça önemli hale geldiğini dile getirdi.

Tamamen Doğal Yenilikçi Bir Malzeme Geliştirildi

Bursa’nın önemli bir tekstil merkezi olması, tekstil sektörünün en önemli çevre problemlerinden olan boyar maddeli atık sular ile Bursa’yı karşı karşıya bırakmaktadır diyen Doç. Dr. Derya Ünlü sözlerine şöyle devam etti: Su kaynaklarımızın tükenmesi, susuzluk problemi ile karşı karşıya kalmamız, özellikle sanayide açığa çıkan atık suların arıtılarak proseste yeniden kullanımını zorunlu kılıyor. İklim değişikliğinin yanında suyun kontrolsüz tüketimi su kıtlığının en büyük nedenlerinden biri. Tekstil endüstrisi bir ton ürün başına tipik olarak 200-350 m3 atık su üretiyor. Bu atık suların arıtılarak prosese yeniden kazandırılması büyük önem taşıyor. Suların arıtılmasında da çevre dostu proseslerin kullanılması oldukça önemlidir. Bu amaçla biyotemelli bir adsorbent geliştirilerek boyar maddelerin giderilmesini planladık. Su yosunları ve alglerden elde edilen biyobozunur polimer sodyum aljinat ve ülkemizin önemli atıklarından biri olan şeker pancarı küspesi kullanılarak biyoadsorbent sentezlenecek. Böylece yenilikçi bir malzeme geliştirilmiş olacak.

İthalat Bağımlılığının Azaltılması Hedefleniyor

11. Kalkınma Planına göre kimya sektöründe katma değeri yüksek, çevre dostu ve rekabetçi ürünlerin üretilebildiği bir alanın oluşturulması temel amaçtır diyen Ünlü; “Sürdürülebilir, ileri teknoloji kullanan koordineli yatırımların yapılması ve böylece ülkemizin ithalat bağımlılığının azaltılması amaçlanmaktadır. Projemizde de üretilecek olan adsorbentlerin yerli ve milli olmasının, ticarileşme potansiyeli göz önüne alındığında ülkemizin ekonomisine önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca şeker pancarı küspesi kullanımı da atıkların değerlendirilerek faydalı ürüne dönüştürülmesini sağlayacaktır. Böylece 11. Kalkınma Planında belirtilen biyokütle ve atıklar verimli kullanılarak kimyasal üretiminde alternatif girdi olarak değerlendirilmesi noktasında da önemli bir katkı sağlanmış olacaktır.” ifadelerini kullandı

Kaynak : bursadabugun.com

479 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!