Tagged: Rodyum

Değersiz Metal Kullanarak Organik Silikon Üretimi İçin Rodyum Temelli Kataliz

Bu fotoğraf hareketi kısıtlanmış kompleks Rodyum ve tersiyer aminden oluşan (solda) 260 kez , (sağda) yaklaşık 1,900,000 kez ile desteklenmiş katalizör SiO2 kullanılarak gerçekleşen hydrosilylation’ın fotoğrafıdır. (hydrosilylation : Organik bir bileşik ile silan ilavesi reaksiyonu ) Araştırmacılar kumdan meydana gelen yeni katalizörün, kompleks rodyum ve tersiyer amin, hydrosilylation reaksiyonunu önemli...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!