Deneysel Aşı, SARS-CoV-2’ye Karşı Bağışıklık Sağlıyor

Deneysel Aşı, SARS-CoV-2’ye Karşı Bağışıklık SağlıyorFotoğraf: Hasta numunelerinden izole edilen SARS-CoV-2 virüs partikülleri (mor) ile enfekte olmuş bir hücrenin (yeşil) renkli SEM görüntüsü, NIAID.

Seattle’da bulunan Kaiser Permanente Washington Sağlık Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Lisa Jackson önderliğinde yapılan bir Faz 1 klinik denemesinde mRNA-1273 isimli bir anti-SARS-CoV-2 aşısının güvenliği ve immünojenisitesi, sağlıklı yetişkinler üzerinden değerlendirildi. New England Tıp Dergisi’nde yayınlanan sonuçlara göre bu deneysel aşı katılımcılar tarafından iyi tolere edildi ve tüm katılımcılarda antikor aktivitesini nötralize etti. Araştırma, Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü (NIAID) tarafından da desteklendi.

Cambridge, Massachusetts’teki Moderna Inc. tarafından üretilen mRNA-1273 isimli deneysel aşı, SARS-CoV-2’nin insan hücrelerine girmek ve bağlanmak için kullandığı başak proteininin bir kısmına yönelik nötralize edici antikorları indüklemek için tasarlanmıştır.

Dr. Jackson ve ekibi, Seattle ve Atlanta’daki Emory Üniversitesi’nden 18-55 yaş aralığında ilk 45 katılımcının bulgularını detaylı bir şekilde raporlarında açıkladılar.

15 katılımcıdan üç grup, Mart ve Nisan aylarında mRNA-1273 aşısından 25, 100 veya 250 mikrogram (mcg) olacak şekilde iki kas içi enjeksiyonu aldı.

Tüm katılımcılara birer doz alırken 42 katılımcıya ayrıca bir enjeksiyon daha yapıldı.

Güvenlik bağlamında aşının ciddi olumsuz bir etkisi gözlemlenmedi.

Ancak katılımcıların yarısından fazlası yorgunluk, baş ağrısı, titreme ve enjeksiyon bölgesinde kas ağrısı yaşadıklarını bildirdi.

Ciddi yan etkiler, en yüksek aşı dozu alanlarda ikinci aşılamadan sonra daha yaygındı.

Faz II ve III klinik çalışmalarında kullanılacak dozlar, farklı dozajlarda gözlemlenen yan etkiler ve bağışıklık tepkilerini temel alarak planlandı.

İkinci enjeksiyondan 43 gün sonrasına kadar aşı kaynaklı nötralizasyon aktivitesini ölçen testlerin sonuçları, raporda analiz edildi.

Araştırmacılar, “İki doz aşı, COVID-19 hastalarından elde edilen serumlarda görülen ortalama değerlerin üzerinde yüksek düzeyde nötrleştirici antikor aktivitesi yarattı.” dediler.

“MRNA-1273’ün Faz II klinik araştırması Mayıs’ta başladı ve hala devam etmekte. Temmuz ayı bitmeden ise Faz III denemelerine başlanması planlanıyor.”

Kaynak: sci-news.com

Okumanızı Öneriyoruz

Nanopartiküllerin Toksisitesini Öngören ve Hayvan Deneyleri İçermeyen Yeni Bir Metot Geliştiriliyor

Fotoğraf : Nanopartikül solunum toksisitesinin tahmini için partikül-hücre etkileşimlerinin biyolojik modellemesi Helmholtz Zentrum München’deki araştırmacılar, …

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: