Depresyonda mı Hissediyorsunuz? Mahjong Bunun için Çözüm Olabilir

Depresyonda mı Hissediyorsunuz Mahjong Bunun için Çözüm Olabilir

Gürcistan Üniversitesi’nde yapılan yeni bir çalışmaya göre; eski Çinliler arasında psikolojik sağlığı artırmak söz konusu olduğunda bu durum mahjong oyunu kadar basit.

Sosyal Bilimler ve Tıp alanında yapılan bu çalışmada; kiremitten yapılmış oyun tahtası üzerinde oynanan bu strateji oyununu düzenli oynayan Çin’deki orta yaşlı ve yaşlı kitlesinde düşük depresyon oranları gözlemlenmiş. Bunun sebebi oyunu oynayabilmek için aslında çeşitli sosyal katılım türlerini gerçekleştirilmesinin gerekli olması.

UGA Halk Koleji’nde Sağlık Politikası ve Yönetimi bölümünde profesör ve aynı zamanda Sağlık ve çalışma ortak yazarı olan Adam Chen’e göre “Küresel ekonomik ve epidemiyolojik eğilimler, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşayan yaşlılarda, psikolojik sağlık anlamında önemli artışlara sebep oluyor.”

Çin dünya genelindeki psikolojik rahatsızlıkların % 17’sini oluşturuyor. Ve bu psikolojik rahatsızlıklar Çin’in temel sorunlarından biri. Buna ek sosyal izolasyon ve yalnızlık ile ilgili ruh sağlığı sorunları, Çin’in yaşlı sayısı (diğer ülkelerde olduğu gibi) artmaya devam ettiği için gittikçe artıyor.

Sosyal aktivitelere katılmanın ruhsal sağlık üzerindeki olumlu etkileri genel olarak kabul edilmiştir. Bu ilişkiyi daha iyi anlamak için ABD ve Japonya da dâhil olmak üzere gelişmiş ülkelerde bazı çalışmalar yapılmıştır.

Ancak sosyal etkileşim ve ruh sağlığının bu ortamlar dışındaki rolü hakkında çok az şey bilinmekte.

Chen, “Sosyal katılım, farklı kültürel bağlamlarda farklı biçimlerde kendini gösteriyor. Araştırmamız, sosyal katılım ve ruhsal sağlık arasındaki ilişkiyi, gelişmekte olan bir ülkede detaylıca incelenmesi. Ayrıca bu anlamda yapılan tüm çalışmalara nazaran kapsamlı bir şekilde incelenmemiş olan kırsal-kent farkını da inceledik.”diyor.

Chen ve Çin’in Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, Çin Sağlık ve Emekliliğe Doğru Çalışma kurumunu ülke geneli bir veri havuzu olarak kabul edip 45 yaş ve üstü yaklaşık 11.000 yetişkinin anket verilerini analiz edildi.

Ankete katılan kişilerin depresyon belirtilerinin oranına bakıldı ve kişilerin arkadaşlarıyla buluşmaları, mahjong oynamaları, toplum hizmeti için gönüllü oldukları bir topluluğun olup olmadığı, bir spor kulübü veya sosyal aktiviteler için kulübe katılmış olmaları/olmamaları da dâhil sosyal katılımın türü ve sıklığını karşılaştırdılar.

Genel olarak, daha geniş çapta çeşitli aktivitelere katılmanın daha iyi ruh sağlığı ile ilişkili olduğu sonucuna vardılar. Özellikle, popüler bir strateji oyunu olan mahjong oynayan kentsel sakinlerin depresyonda oranları daha azdı.

Bu, diğer bulgular ile uyumlu olduğu için Chen’i çok şaşırtmamıştı, ama kırsal kesimdeki Çinlilerin genel olarak şehirli meslektaşlarıyla karşılaştırıldığında zayıf ruhsal problemlere sahip olduğunu görmek kendisi için şaşırtıcı olmuştur.

“Geleneksel olarak Çin’in kırsal kesimlerinde genellikle sınırlı sayıda geniş ailenin bulunduğu bir köyde sıkı akrabalık ilişkileri gözlemleniyor. Çin’in kırsal kesimlerinde güçlü akrabalık bağları ve ortak değer bağları bekliyorduk, ama ön görülerimiz yanlışmış.”

Chen, kırsal alanlarda yaşayan birçok sosyal yapıya sahip yetişkinin iş bulmak için büyük şehirlere taşınmasıyla kırsalındaki sosyal yapının bozulduğunu düşünüyor. Bunun göç eden ailenin bağlarının güçlü kalmasına ancak kırsal alandaki geniş aile bağlarının zayıflamasına sebebiyle olduğunu düşünüyor.

Chen “Daha şaşırtıcı olan ise mahjong oynamanın kırsal yaşlı katılımcılar arasında daha iyi ruhsal sağlıkla ilişkilendirilmemesi. Başka bir hipotezde zaman zaman kırsal bölgelerde bir kumar aracı haline gelen mahjong oynamanın daha rekabetçi eğiliminde olmaya sebebiyet verdiği yönünde.”

Araştırmalar bu bulguların Çinli yaşlılar arasında ruh sağlığını iyileştirmek için politikalar ve iyileştirmeler tasarlayan sağlık kurumlarına bir rehber halini alabileceğini düşünüyor.

Chen’in bulguları Asya-Amerikan vatandaşlara uyarlanılabilir. Chen “ Amerikada yaşayan yaşlı Asya- Amerikanların intihar oranının, beyazlardan veya Afro-Amerikalılardan daha çok. Yaşlı Asya-Amerikanlar arasında sosyal katılımın arttırılması, bu oranı ABD nüfusunun ruhsal sağlığına yönelik olarak ele almasına yardımcı olabilir.”diyor.

Kaynak : sciencedaily.com

428 Kez Okundu

Nurevşan Gündoğdu

22 Ağustos 1998 Kütahya Emet doğumluyum. İlk, orta ve lise eğitimlerimi Niğde'de bitirdim. 2016 yılında Marmara Üniversitesi Biyoloji bölümüne başladım ve şuan son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda ISWA Young Professionals Group ve ÜNİHAK üyesiyim. 2019 Şubat ayında bilimdeki gelişmeleri siz kıymetli okuyucularımızla paylaşmak için İnovatif Kimya ailesine katıldım.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!