Derideki Faydalı Bakteriler, Deri Kanserine Karşı Koruma Sağlıyor!

Derideki Faydalı Bakteriler, Deri Kanserine Karşı Koruma Sağlıyor!

Fotoğraf : Agar Plaka üzerinde büyüyen S. epidermidis. S. epidermidis soyundan bakterilerin, farelerde kanser hücrelerini öldürdüğü ve deride kanser gelişimini önlediği ortaya konuldu. UC San Diego Health 

Bilim insanları yaptıkları çalışmalarla deri mikrobiyomlarının koruyucu etkilerini ortaya koymaya devam ediyor.  Science Advances ´de 28 Şubatta yayınlanan bir çalışmada, California Üniversitesi, San Diego Tip Fakültesi araştırmacıları bazı deri bakterilerinin yeni potansiyel rolünü ortaya koydu: „Kansere karşı koruma“

Çoğunlukla sağlıklı deride bulunan, bazı kanser hücrelerinin büyümesini inhibe edici yönde oldukça başarılı, Staphylocöccus epidermidis türü bir bakteri tespit ettiklerini duyuran ünlü Profesör, aynı zamanda UC San Diego Tip Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Richard Gallo, „Bu bakteri türü, değişik pek çok kanser hücresini öldüren ve bunun yanında sağlıklı hücreler için toksik etkisi bulunmayan bir kimyasal üreten çok özel bir bakteri.“ açıklamasında bulundu.

Araştırma grubu, S. epidermidis bakterilerinin 6-N-hidroksiaminopürin (6-HAP)olarak bilinen bir kimyasalı ürettiğini keşfetti. Deri tabakasında bu bakteri türüne rastlanmayan farelerde 6-HAP üretiminin olmadığı ve kansere neden olan ultraviyole ışınlara maruz bırakıldıklarında pekçok deri tümörü geliştirdikleri gözlenirken, bunun aksine S. epidermidis bakterisine sahip farelerde tümör oluşumuna rastlanmadı.

6-HAP, DNA sentezini zayıflatarak tümör hücrelerinin yayılmasını engellemekle kalmıyor; aynı zamanda ultraviyole ışınların yol açtığı deri kanseri gelişimini de suprese ediyor.

İki haftayı aşkın bir süre boyunca her 48 saatte bir damardan 6-HAP enjekte edilen farelerde belirgin bir toksik etki gözlenmezken, melanom hücresi yerleştirilmesinin ardından tümör büyüklüğünün, kontrol grubuna oranla %50´den fazla suprese edildiği gözlendi.

“Her geçen gün deri mikrobiyomunun insan sağlığının önemli bir parçası olduğu yönündeki bulgular artıyor. Aslında, biz daha önce de derimizdeki bazı bakterilerin Staph aureus gibi patojenik bakterilere karşı koruma sağlayan antimikrobiyel peptid ürettikleri sonucuna ulaşmıştık.„ diyen Gallo „S. epidermidis bakterilerinin ise buna ek olarak, bazı kanser türlerine karşı koruyucu etki gösteren bir tabaka görevi gördüğü anlaşılıyor. 6-HAP´ın nasıl üretildiğini anlamak için ise daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var. Bu sayede kanserin önlenmesinde bu maddenin kullanılıp kullanılamayacağı yada eksikliğinin kanser riskini arttırıp arttırmadığı yönünde bir yargıya varılabilir.“ açıklamasında bulundu.

Her yıl Amerika´da 1 milyondan fazla deri kanseri vakasına rastlanıyor. Bunlardan %95´ten fazlası, güneşin UV ışınlarına fazla maruz kalmaktan kaynaklanan, melanom olmayan cilt kanseri vakaları. Melanom ise melanosit olarak bilinen, pigment üreten deri hücrelerinde baş gösteren cilt kanserinin en tehlikeli türü olarak biliniyor.

Kaynak : sciencedaily.com

Okumanızı Öneriyoruz

Antimikrobiyal Direnç

  Antimikrobiyal ilaçların kötüye kullanımının sağlık hizmetlerine yönelik tehdidi hala ortadan kalkamadı. Bakteriyolog Alexander Fleming, 1945 …