Derin Doku Penetrasyonu

Fotoğraf : Süper kontrastlı NIR-II florofor – atomik yapı. Florofor, koruyucu-verici-alıcı-verici-koruyucu bir yapıya sahiptir. Floroforun tümör cerrahisini yönlendirmesini sağlayabilir.

Biyogörüntüleme probu, ışığın daha uzun dalga boylarına sahip olması ile heyecanlandırdı,ancak bağışıklık sisteminde uzun süreli tutulma probleminden dolayı yaşayamadı.

Bilim adamları, vücudun derinlikteki tümörlerini doğru bir şekilde görüntülemek için bir proteine bağlanabilen güvenli bir floresan prob tasarladılar. Sonda, cerrahların ameliyat yapmasına yardımcı olabilecek düzeydedir.

Tümörlerin vücutta derinlemesine görüntülenmesi;kanserin doğru teşhisi ve tedavisi için hayati öneme sahiptir. Geleneksel yakın kızılötesi ışık (700-900nm) tarafından uyarılan biyo-görüntüleme sondaları, birçok hücre tabakasına nüfuz edememeleri nedeniyle engellenir. 1000-1700nm bölgesinde floresan olarak adlandırılan NIR-II probları, tipik olarak, sağlıklı dokular tarafından yüksek alımlılıktan muzdariptir, bu da görüntüleme belirsizliğini ve vücutta uzun süreli tutulmayı sağlar ve hastalar için riskli olabilir.

Şimdilerde,Ulusal Sağlık Enstitüleri, ABD ve meslektaşlarının bir parçası olan Ulusal Biyomedikal Görüntüleme ve Biyomühendislik Enstitüsünden gelen Xiaoyuan Chen, karaciğer ve bağışıklık sistemi tarafından en az düzeyde alınacak şekilde hızla renal olarak atılan bir NIR-II probu geliştirdi.Sonda bir koruyucu-verici-alıcı-verici-verici-yapıya sahiptir; alıcı birimler, benzotiyadiazol yapılarını içerir ve 3,4-etilenedioksitiofen ile ikame edilmiş tiofen, köprü verici-verici birim olarak görev yapar. Fluoroforu moleküller arası etkileşimlerden koruyan dialkoxy ikameli benzen birimleri sayesinde diğer NIR-II problarından daha yüksek bir kuantum verimine sahiptir; daha düşük hasta dozu ve daha kısa lazer pozlama süresi ile görüntüleme sağlar.

Sondayı TATE ile nöroendokrin tümörler üzerinde reseptörleri olan ve tümör taşıyan farelere enjekte eden bir peptid ile konjuge edilerek, florofor-peptit konjügatı, tümörden normal doku oranına sahiptir ve sıklıkla kullanılan pozitron emisyon tomografisi sağlar. Yaklaşık olarak ~10’da 6.Bu oranın bir seviyesi, ekibin bir kılavuz olarak beyaz ışığı kullanarak bir tümörü çıkarmasına izin verdi. Floroforu diğer peptitlerle birleştirmek, derin beyin tümörlerini cilt ve kafa derisi aracılığıyla görüntülemesine izin verdi.

Chen diyor ki;Mevcut konjugatlar, en az toksisite ve düşük organ alımı ile böbrek atılımı davranışını gösterir; bu, şimdiye kadar rapor edilen atılım yeteneğine sahip en parlak hedefleme NIR-II konjugatları olarak gerçekleştirir.

Derin Doku Penetrasyonu

Fotoğraf : Prob, farelerde tümör cerrahisine kılavuzluk etmek için kullanıldı, ancak vücutta kalmadı.

Ekip, probun sadece renal atılım için 5nm’nin altında olması gerekmediğini, aynı zamanda plazma proteinlerine bağlanma ve düşük bir makrofaj alımına sahip olma eğiliminin de düşük olduğunu bulmuştur. Fareler, konjugatı 6 ila 12 saat içinde renal olarak attılar.
Çin Wuhan Üniversitesi’nde moleküler görüntüleme uzmanı Xuechuan Hong, “bu, insanlar için daha güvenlidir çünkü idrar yoluyla zamanında atılabilir. Bu yeni moleküler görüntüleme, glioblastom beyinini, gastroenteropankreatik nöroendokrin, karaciğer kanseri tespitini ve NIR-II görüntü kılavuzluğunda tümör cerrahisini iyileştirebilir.

Kaynak : chemistryworld.com

Yorumlar
About Dicle Oğuz

1995 yılı Batman doğumlu. 2014 yılında İstanbul’da lise öğrenimini bitirip aynı yıl Anadolu Üniversitesi Kimya bölümüne yerleşti. Hazırlık eğitimini bitirdikten sonra lisans eğitimine başladı. 2015-2017 yılları arasında üniversitenin tiyatro klübünde aktif olarak oyunculuk yaptı.Festivaller dahilinde bir çok oyunda yer aldı. Avrupa Gönüllülük Derneği’nde yönetim kurulunda bulundu ve yazmanlık görevini üstlendi.Kimyanın farklı alanları ile ilgili bilgi birikimi ve tecrübe edinmek amacı ile Mart 2018’de İnovatif Kimya Dergisi ekibine katıldı. Halen Anadolu Üniversitesi’nde eğitimine devam etmektedir

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Send this to a friend