Devrim Niteliğindeki Yapay Fotosentez, Temiz Hava ve Güneş Enerjisi Getiriyor

Devrim Niteliğindeki Yapay Fotosentez Temiz Hava ve Güneş Enerjisi Getiriyor

Güneş ışınlarından yiyecek üretmek için bitkiler tarafından fotosentez kullanılır. Fakat yapay fotosentezden enerji yaratmak araştırmacılar arasında yeni geliştirilmiş bir beceri. Şimdilerde, Fernando Uribe-Romo, Florida’dan bir bilim insanı, sentetik bir materyalde fotosentez sürecini tetikleyen ve aynı zamanda enerji üreterek sera gazlarını temiz havaya döndürebilen yeni bir teknik geliştirdi.  Eurekalert’e göre, Uribe-Romo, öğrencileriyle birlikte, metal-organik çerçeve (MOF) adı verilen sentetik bir materyal içinde,tıpkı fotosentez gibi, yani ağaçlar ve yeşil bitkilerin karbon dioksit ve güneş ışığını organik maddeye dönüştürmesi gibi, karbon dioksiti organik maddelere dönüştüren bir kimyasal reaksiyon oluşturdu. Tek fark, organik besin yerine, Uribe-Romo’nun format ve formamid adı verilen iki adet güneş yakıtı bulması oldu. Bu işlemde, bilim insanı titanyum ve  N-alkil-2-amino tereftalat adı verilen, ve ışık hasat eden anten gibi davranan organik bir madde kullandı. Malzeme, ışığı MOF bölümüne itildiğinde gerektiği gibi emebilir. İşlem, ayrıca mavi LED foto-reaktör ile senkronize edildi.

Science Daily tarafından hazırlanan bir rapora göre, Uribe-Romo’nun ekibi, hipotezi incelemek için parlayan mavi LED ışık tabanlı bir silindire benzeyen fotoreaktörü kullandı.Reaksiyonun çeşitli vesilelerde gerçekleşme şansını incelemek için ölçülen miktarda karbondioksit yavaşça fotoreaktörün içine beslendi. Parlayan mavi LED lambaları silindirin tüm yüzeylerine verildi ve büyük oranda güneşin mavi dalga boyuna potansiyel bir replasman olması hedefleniyordu.

Sürecin sonunda, yenilik yukarıda adı geçen güneş enerjisi yakıtlarını üretmekte başarılı oldu. Süreç ayrıca temiz havayı da formüle etti. Uribe-Romo, başarıyı anlatırken şunları söyledi: “Hedef, yaklaşımı ince ayarlamaya devam etmek, böylece daha fazla  indirgenmiş karbon oluşturabiliriz ve daha verimli olur.”

Kaynak : sciencetimes.com

1.488 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!