Doğal ürün sentezinde seçicileştirilen reaktif ara ürünler

Benzinler, doğal ürünlerle olağanüstü seçici tepkimeler vererek benzersiz karmaşık bileşiklerin oluşmasını sağlıyor.

Benzinlerin uygun koşullar altında üretilmesi; ABD ekibinin, karmaşıklığı, doğal ürünlere öngördükleri şekilde eklemelerine izni verdi.

ABD Minnesota Üniversitesi’nden Thomas Hoye, “Aşırı reaktif teriminin, seçiciliği olmayan anlamına geldiği düşüncesi yanlış bir düşüncedir” diyor. Hoye’un ekibi, reaktif benzin ara ürünlerinin; doğal ürünlerle, yapısal olarak karmaşık yeni bileşikler oluşturmak için, tanımlanmış reaksiyonlar gerçekleştirebileceğini gösterdi.

Benzinler, ek bir çift bağa sahip aromatik halkalar olup, sıklıkla bir adet üçlü bağa sahip benzen olarak tasvir edilir. Sonuç olarak, aromatiklerin, iki adet fazladan elektronu barındırması zordur ve onları son derece reaktif hale getirir. Benzinler bu yüzden nükleofillere, alkenlere saldırır ve hatta kendileri ile reaksiyona girer.

Hoye ve ekibi, benzinlerin; vitamin E, östradiol veya brusin gibi bileşiklerle reaksiyonlarında olağanüstü seçici davranarak, sadece bir veya birkaç kolaylıkla ayrılabilir ürün oluşturabildiklerini buldu. Bu tür bir reaksiyon; herhangi bir başlangıç molekülüne, yapısal karmaşıklığı hızla eklediğinden, bilim adamlarının çok çeşitli bileşiklere ulaşmasını sağlayabilir.

Burada hüner, benzin üretimini zor koşullar altında gerçekleştirmek değil- atık ekleme eğilimi gösteren ve istenmeyen yan reaksiyonları tetikleyen güçlü bazlar eklemek gibi- daha ziyade sadece asiklik öncülü 85 ° C’ye ısıtmak. Bu heksadehidro-Diels-Alder reaksiyonu ile benzinler üretmek, ‘bize yeni reaktivite biçimlerini keşfetme fırsatı verdi’ diyor Hoye.

Bazı durumlarda reaksiyonlar birkaç regioizomer oluşturmalarına rağmen, herhangi bir reaktifin aşırısına ihtiyaç duymuyorlar ve büyük miktarda atık madde oluşturmuyorlar. Hoye, “Tepkimeyi, doğal ürünün aşırısına boğmuyoruz” diye açıklıyor.

Pittsburgh Üniversitesi’nden doğal ürün sentezi uzmanı Kay Brummond, bu çalışma ‘zihinlerimizi benzinlere ve onların ayrımcı tepkimelerine açıyor’ diyor. “Böyle seçicilik gösteren bileşiklere, sonradan işlevsellik kazandırma stratejileri uygulanmasını gerektiren çok fazla karmaşıklık yok” diye ekliyor.

Bununla birlikte, “Retrosentetik analiz sırasında gerçekleşmekte olan yapısal değişikliklerinin neler olduğunu ve nasıl gerçekleştiğini hayal etmek zor olabilir” diyor Brummond. Hoye’un benzin kimyası, herhangi bir yapıyı çok derin bir şekilde tek bir adımda değiştirerek, kimyagerlerin doğal bir ürün sentezi planladıklarında, reaksiyona dahil olmalarını güçleştirebilir.

Hoye’un ekibi şimdilerde üç bileşenli reaksiyonlar üzerinde çalışıyor; burada bir benzin, iki farklı bileşiği yakalıyor ve onları yeni, tek bir moleküle birleştiriyor.

Kaynak : chemistryworld.com

1.688 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!