Dünya Genelinde En Düşük Maliyete Sahip Enerji Kaynağı Olarak Yenilenebilir Enerji Kaynakları Görülüyor

Temiz ve teknolojik enerji maliyetindeki düşüşten dolayı Dünya 2016 yılında yenilenebilir enerji kaynak kapasitesine yenilerini ekledi. Bir önceki yıla göre %23 daha düşük yatırım gerçekleşti ve Frankurt Okulu UNEP İşbirliği Merkezi ve Bloomberg Yeni Enerji Finansmanı (BNEF) Çevre Bilimcileri tarafında da yayımlandı.

2017 yılında yenilenebilir enerji yatırımına eğilim rüzgar, güneş, biyokütle, su ve deniz kaynakları ve jeotermal enerji ile gerçekleşti. 2017’ de , 2016’ da sahip olunan 127,5 gigawatt küresel enerji kapasitesinin yaklaşık %9 üzerinde bir değere ulaşılarak 138,5 gigawatt değerine ulaşıldı. Bu artış yaklaşık olarak dünyanın 16 canlı güç üretim tesisinden alınan enerji değerine eşittir.

Yenilenebilir enerji kapasitesine yapılan yatırımlar fosil yakıt üretiminden yaklaşık olarak iki kat daha fazladır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik enerjisi şu ana kadar en yüksek güce sahip olan %55 değerine eşittir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan elektrik enerjisi %10.3 den %11.3 e yükseldi. Bu durum 1.7 milyar ton CO2 salınımını önlemiş oldu.

Toplam yatırım 241.6 milyar dolarlık değere sahiptir. Bu miktar 2013 yılından beri ulaşılan en düşük değerdir. Bu büyük değişim, düşen fiyatların sonucudur. Güneş foto enerjisi ve rüzgar enerjisindeki bu düşüş yaklaşık %10 civarındadır.

“Kullanılan enerji kaynaklarından daha ucuz bir teknoloji geliştirildi ve yatırımcılar için daha da uygununu gerçekleştirmek mümkün.”  Diyor çevre bilimci Erik Solheim. “Tam da durum böyle, yenilebilir enerji kaynakları faydaları insanların ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda herkes için dünyayı daha güzel bir yere taşıyacak.” Diye de ekliyor.

Güneş enerjisine yapılan yeni yatırımlar 113.7 milyar doları buluyor. 2015 yılında kaydedilen yüksek değerler %34 düşmüş oldu. Güneş enerjisi kapasitesine eklemeler yapılarak en yüksek değeri olan 75 gigawatta yükseldi. Rüzgar enerjisine yapılan yatırım ise, 112.5 milyar dolar değerine sahip. Bu miktar dünya çapında %9 un altında seyrediyor. Rüzgar enerji kapasitesine yapılan eklemeler ve gelişmeler bu değeri,  63 giga watt kapasitesinden 54 giga watta düşürdü.

“Mevcut olan rüzgar ve güneş enerji santralleri ile  birlikte yatırımcıların da ihtiyacı dolayısıyla dünyada yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına yönelim artış gösterecektir.” Diyor Frankurt Finans ve yönetim Okulu Kurucusu Prof. Dr. Udo Steffens. Kaydedilen satın alma değerleri incelenip yorumlandığı zaman; temiz ve yenilenebilir enerji sektörü kapasitesinin %17 artışı ile 110.3 milyar dolar değerine ulaştığı görülür.

Çin ve Japonya’ daki raporlamalara göre, finansmandaki düşüşün nedeni teknolojik fiyatlandırmanın da düşüşü dolayısıyla gerçekleştiği söyleniyor.

Yenilenebilir enerji kaynakları için yapılan yatırımlar gelişmekte olan ülkelerde %30 azalarak 117 milyar dolar değerine ulaşmış. Bu sayı gelişmekte olan ülkelerde ise %14 azalış ile 125 milyar dolar değerine gerilemiş. Çin, yatırımlarını %32 oranında bir düşüşle 78.3 milyar dolara düşürmüş ve 11 yıllık artış eğilimini hedef almış.

Meksika, Şili, Uruguay, Güney Afrika ve Fas’ da yatırım değerleri göründüğü kadarıyla %60 ya da daha fazla düşüşe geçti. Ürdün, bu eğilimi öngören yeni pazarlardan biriydi ve yatırımını %148 oranında artırarak 1.2 milyar dolara yükseltti.

ABD enerji yatırımlarını %10 luk değişim ile 46.4 milyara taşıdı. Geliştirmeciler, vergi kredi sistemlerini 5 yıllık uzatma ile projeler geliştirdiler. Japonya ise %56 oranında sıçramayaparak 14.4 milyar dolar yatırım gerçekleştirdi.

Her zaman güncel bir soru olan “ Yenilenebilir enerji kaynakları rekabete girecek mi? “sorusu yine soruldu BNEF Danışmanı Michael Liebreich tarafından. “Son birkaç yılın çarpıcı fiyat düşüşlerinden sonra gelişmekte olan ülkelerde bile önemli iki enerji kaynağı olan rüzgar ve güneşin gücünü düşük maliyetli elektrik enerjisi karşılayabilir.

“Bütün bunlar tamamen yeni bir dünyanın temelini oluşturur. Yatırımlar düşmesine rağmen; yıllık yerleştirmeler kuruluyor ve yetkililer mali destek vermeye başlıyorlar. Örneğin; doğal gaz tesislerine olan güveni artırmak için yardım sağlıyorlar.” Diyor Liebreich.

Uluslararası Enerji Ajansı’ nın değerlendirmelerine göre son zamanlardaki rakamlar; 2016 yılında sera gazı salınımının %3.1 lik artışa ile, yenilenebilir enerji kaynaklarını seçmek için temel sebep olduğunu gösteriyor.

Son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlarda düşüş yaşanmadı. Avrupa, yatırımlarını %3 artış sağlayarak 59.8 milyar dolara yükseltti. 24 milyar dolar bütçeye sahip İngiltere ve 13.2 milyar dolar bütçeye sahip Almanya önderliğinde yatırımlar hız kazandı. Açık deniz (offshore) rüzgar enerjisine yatırımda öncü olan Avrupa, %53 ün üzerinde bir artış ile içinde bulunduğu kuzey denizlerdeki Hornsea Projesi kapsamında; 1.2 gigawatt enerjiye sahip olarak yaklaşık 5.7 milyar dolar değerine ulaşacağı söyleniyor. Açık deniz rüzgar enerjisine yatırım yapan Çin de şu ana kadar kaydedilen yatırım değerlerinden en büyük değere sahip olmakla birlikte 4.1 miyar dolara ulaşıyor.

Dünya çapında rüzgar ve güneş enerjisine yapılan yatırımlar için başka bir olumlu işaret de geçen yıllara oranla yapılan yatırımların ve taleplerin artışının görülmesidir. Kaydedilen değerlere göre, Şile’ de 29.1 dolar/megawatt saat güneş enerjisi yatırımı , 30 dolar/megawatt saat açık deniz rüzgar enerjisi (offshore) yatırımı örnekleri verilebilir.

Kaynak : sciencedaily.com

1.276 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!