Ekonomi için Zeytin Dalı

Araştırmacılar, zeytinyağı imalatından biyolojik yakıtlara ve bitki sulamada kullanılan suya atık akışını değiştirmek için yol gösterdiler.

Akdeniz ülkelerinde zeytinyağı üretimi, yaklaşık 36 milyar L atık su ve tortu yoluyla suları kirletebilir ki bu da toprak verimliliğini düşürebilir ve yakınındaki ekosisteme zarar verebilir. Bu atıklar, katı atık veya odun atıklarını kullanarak yakma gibi pahalı ve karmaşık bir teknikle aşırı hava kirliliği ile sonuçlanabilir.

Fransa ve Tunus’tan bir araştırma ekibi, suyun işlenmesi için çeşitli teknikleri analiz ettikten sonra ACS Sürdürülebilir Kimya&Mühendislik dergisinde yeni bir yöntem yayınlandı. Araştırma ekibine göre ‘Bu proje, zeytinyağı değirmen atık sularının bitkiler için besin kaynağı olarak kullanma imkanı sunuyor. Böylece yerel kaynakları kullanarak ekonomiye katkı sağlayabiliriz.’

Selvi ağaçlarından yapılan talaşı kullanmayı içeren çok aşamalı süreç uygulandı.

Ekonomi için Zeytin Dalı

Su talaşın içine gömülür, konvektif bir kurutucuda kurutulur ve buharlaşan su toplanır. Bu yöntem, kirletici olmayan su için de kullanılabilir. Karışım 500 ̊C’de pirolize tabi tutulur. Malzeme oksijensiz ortamda yüksek sıcaklığa mazur kaldığında yanmaz ancak uçucu gaz ve biyokömür olarak ayrıştı.

Gazlar daha sonra biyo yağa yoğunlaştırıldı. Böylece talaşı kurutma esnasında ısı kaynağı olarak kullanılabilecektir. Araştırma sonunda potasyum, fosfor ve azot bakımından zengin biyokömür pelletlerini toplarlar ve biyolojik gübre olarak kullanımını kanıtlarlar.

Araştırma ekibinden Jeguirim’a göre, ‘Önerilen strateji düşük maliyet, basitlik ve petrol fabrikasının atık suyunu geri kazanma gibi avantajlara sahiptir. Süreç, laboratuvar ölçeğinde test edildi, pilot ölçek biyokütlenin gramajını yönetmemizi sağladı. Sonraki süreç, Tunus’taki bir sanayi tesisinde kömür üretimi ve döngüsel ekonomi yaklaşımı için biyolojik gübre testlerinden oluşuyor.’

Kaynak : thechemicalengineer.com

Author

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.