Elmas Büyümesini Arttırmak için UV Lazer Fotoliz

Elmas Büyümesini Arttırmak için UV Lazer Fotoliz

Enerji, kimyasal reaksiyon oranlarını önemli ölçüde etkiler. Basitçe gaz faz reaksiyon sistemlerinin ısıtılması, öncü ve ara moleküllerin iç ve translasyonel hareketlerinde gelişi güzel bir şekilde enerji toplar.

Moleküllerdeki enerji durumlarının daha spesifik uyarımları bir reaksiyonun seyrini kontrol edebilir. Kimyasal reaksiyonların kontrolü merak uyandırıcı bir kavramdır. Bu tür kontrol arayan pratik nedenler, istenmeyen yan ürünlerin bastırılmasından yeni malzeme yapılarının sentezlenmesine kadar uzanıyor. Lazer teknolojisindeki önemli ilerlemelerden sonra lazerler, reactan moleküllerdeki spesifik geçişleri etkileyerek seçici bir şekilde kimyasal reaksiyonlar sürdürmek için benzersiz yollar sağlayabilirler. Ultraviyole fotokimyası istenen katmanı elde etmek için yan ürün kanallarını bastırarak harekete geçirilen moleküler reaksiyonlarda kimyasal kontrol elde etmek için uzun zamandan beri kullanılmaktadır. Bunun yanısıra, fotokimyasal etkiler çok zayıf olduğu için, pratik malzeme sentezinde birkaç başarı elde edilmiştir. Bununla birlikte, malzeme sentezindeki çeşitli rekabet eden kimyasal süreçler arasındaki seçicilik caziptir, çünkü reaksiyona giren kanalların daha iyi anlaşılmasını ve proses kontrolünün ve iyileştirmelerin yapılmasını sağlar.

Nebraska-Lincoln Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, Light: Science & Applications’da yakın tarihli bir makalede, pratik malzeme sentezinde lazer fotokimyasının avantajlarını keşfetmek için yeni bir lazer etkin sentez rotası bildirdiler. Bu çalışmada, hidrokarbon türlerinin UV lazer fotolizinin, elmas büyüme oranını ve film kalitesini arttırmak için alev kimyasını değiştirdiği gösterilmiştir.

Yazarlar, UV Lazer fotolizinin, yan ürünlerin, elmas olmayan karbonların oluşumunu bastırmada önemli bir rol oynadığını bulmuşlardır. Bu keşif, teknik olarak önemli materyallerin sentezini ciddi ölçüde arttıran lazer fotolizinin büyük potansiyelini ortaya koymaktadır.

Kaynak : phys.org

639 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!