Enerji Yatırımlarına Proje Bazlı Devlet Yardımı

Enerji Yatırımlarına Proje Bazlı Devlet Yardımı

Ersan Petrol Sanayi AŞ’nin ham petrol işleme rafinerisi ve Eko Temiz Enerji AŞ`nin fotovoltaik güneş paneli üretimi tesisi yatırımlarına proje bazlı devlet yardımı verilecek.

Bakanlar Kurulunun, “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı  Verilmesine İlişkin” kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak  yürürlüğe girdi.

Buna göre, Ersan Petrol Sanayi AŞ tarafından Kahramanmaraş’ta  yapılacak toplam 3 milyar 472 milyon lira sabit yatırım tutarlı ham petrol işleme  rafinerisine ve Eko Temiz Enerji AŞ tarafından Niğde’de yapılacak toplam 3 milyar  822  milyon lira sabit yatırım tutarlı fotovoltaik güneş paneli üretimi tesisine  KDV istisnası ve iadesi, gümrük vergisi muafiyeti, kurumlar vergisi indirimi, 10  yıl süreyle gelir vergisi stopajı desteği, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl  süreyle sigorta primi işveren hissesi desteği sağlanacak.

Karar kapsamında, ham petrol işleme rafinerisine verilecek faiz  ve/veya kar payı desteği ise 555 milyon lirayı, fotovoltaik güneş paneli üretimi  tesisine verilecek destek de 350 milyon lirayı aşmamak üzere kredi kullanım  tarihinden itibaren 10 yıl olarak belirlendi.

Ersan Petrol Sanayi’nin ham petrol işleme rafinerisine sağlanacak  enerji tüketim harcamaları desteği 555 milyon lirayı, Eko Temiz Enerji’nin  fotovoltaik güneş paneli üretimi tesisine verilecek enerji desteği ise 500 milyon  lirayı aşmayacak.

İlgili projelere sağlanacak enerji destekleri, işletmeye geçiş  tarihinden itibaren 10 yıl süreyle verilecek ve işletmelerin toplam enerji  tüketim bedelinin yüzde 50’sini geçmeyecek.

Karar kapsamında ham petrol işleme rafinerisine azami 86 milyon lira,  fotovoltaik güneş paneli üretimi tesisine ise 72 milyon lira nitelikli personel  desteği sağlanacak.

Buna göre, nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için  asgari ücretin aylık brüt tutarının yirmi katını geçmemek üzere 5 yıl süreyle  uygulanacak.

Ayrıca, Most Makine Enerji Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından  İzmir’de yapılacak savunma sanayi, makine, tıbbi cihaz, gemi inşa, otomotiv ve  enerji sektörlerine yönelik muhtelif ürünlerin üretim tesisine de KDV istisnası  ve iadesi, gümrük vergisi muafiyeti, kurumlar vergisi indirimi, azami tutar  sınırı olmaksızın 10 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi, 10 yıl süreyle  gelir vergisi stopajı, azami 40 milyon lira nitelikli personel desteği, 425  milyon lirayı aşmamak üzere faiz ve/veya kar payı desteği, işletmeye geçiş  tarihinden itibaren de 10 yıla kadar 450 milyon lira enerji tüketim harcamaları  desteği ve yatırım yeri tahsisi sağlanacak.

Kaynak : haber7.com

355 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!