Ernest Solvay

Ernest Solvay

Belçika doğumlu Ernest Solvay, soda külü yani sodyum karbonat üretimi için geliştirdiği amonyak-soda prosesi ile tanınır.

Solvay, yerel okullarda eğitim görmesine rağmen genç yaştan itibaren kimya ve elektrik ile ilgilendi. Solvay’in ailesi de endüstriyel kimya alanında çalışmalar yürüten bir aileydi. Solvay, yirmili yaşlarından itibaren babasının yanında tuz üretim işlerinde çalışmaya başladı. Daha sonra amcasının yanında ticari gaz işleriyle uğraştı. Amcasının yanında çalışmasına başlamasından itibaren de onu ünlü yapacak olan dönüştürme prosesleri için çalışmalarına başladı.

1811 yılından itibaren amonyak-soda prosesinin çalışma koşulları biliniyordu ancak büyük ölçekli ticari uygulama ve üretim yapılmasının önünde endüstriyel engeller bulunmaktaydı. Soda tepkimesinin elli yıldır biliniyor olduğundan habersiz olan Solvay, kendi adını taşıyan Solvay karbonlama kulesi sayesinde büyük ölçekli ticari uygulamaların önündeki engelleri ortadan kaldırdı. Solvay karbonlama kulesinde amonyak-soda çözeltisi karbondioksit ile karıştırılırdı. Solvay ve kardeşi Alfred, 1861 yılında kendi şirketlerini kurdular ve 1863 yılında bir fabrika inşa ettiler. Bu fabrika 1865 yılında üretime başladı ve 1890 yılında Solvay, Avrupa, Rusya ve Amerika’da yeni şirketlerini kurdu. Solvay’in yöntemi, Avrupa’nın büyük bir bölümünde ve başka yerlerde yavaş yavaş benimsendi. Solvay’in prosesi, 1820’lerden beri yaygın olarak kullanılan tuzun sodyum karbonat haline dönüştürülmesi için kullanılan Leblanc prosesine tamamlayıcı nitelikteydi.

Solvay’in prosesinin başarısı ona büyük bir servet kazandırdı. Bu servet sayesinde kimya, fizik ve sosyoloji gibi alanlarda çeşitli uluslararası bilimsel araştırma enstitüleri kuruldu aynı zamanda hayırsever amaçlar da bu servet ile karşılandı. Ernest Solvay, 26 Mayıs 1922’de Brüksel’de hayata veda etmiştir.

Fizikteki Solvay konferansları, kuantum mekaniği ve atomik yapı üzerine kuramların gelişimindeki etkisi özellikle dikkat çekmiştir. Katılımcıların isimleri bu konferansların önemine ve ciddiyetine kanıt niteliğindedir. Örneğin, 1928’deki fizik kongresinde Bragg, de Broglie, Bohr, Bom, Heisenberg ve SchrÖdinger gibi isimler yer almıştır.

Okumanızı Öneriyoruz

Kyriacos Costa Nicolaou

K. C. Nicolaou, 5 Temmuz 1946’da Kıbrıs’ta Karavas’ta dünyaya geldi ve 18 yaşına kadar burada …