Tagged: Biyoçeşitlilik nedir

Biyoçeşitlilik Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya ve Yapılan Bu Araştırma Çözüm Olabilir

Fotoğraf: Hedeflenen önlemler, Père David Geyiği (Elaphurus davidianus) dahil olmak üzere çeşitli canlı türün neslinin tükenmesini durdurmaya yardımcı olabilir, ancak biyolojik çeşitliliği korumak aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadeleyi, kirliliği azaltmayı ve sürdürülebilir gıda sistemlerini geliştirmeyi gerektirmektedir. Biyoçeşitlilik, son kitlesel yok oluştan bu yana görülmemiş bir oranda azalma göstermektedir. Ancak Birleşmiş Milletler’in...

Kopyalamak Yasaktır!