Tagged: Biyoyakıtlar

Yeni Teknoloji Sayesinde Gıda Atıkları Biyoyakıtlara Dönüştürülebilecek

Fotoğraf-1: John Billing (görseldeki) ve PNNL’deki meslektaşları, gıda atıkları da dahil olmak üzere farklı türdeki malzemeleri biyoyakıtlara dönüştürmek için teknolojiler ve yaklaşımlar geliştiriyorlar. Yemek yediğimizde, vücudumuz yiyecekleri hayatımızı besleyen enerjiye dönüştürür. Ama Amerika’da her yıl atılan 80 milyar pound gıdada depolanan enerjiye ne oluyor? Enerji Bakanlığı Pasific Northwest Ulusal Laboratuvarı’ndaki...

Gelişmiş Biyoyakıtlar Fosil Yakıtlarının Yerini Almak için Umut Vaat Ediyor

Biyo yakıt ve biyoenerji sistemleri fosil yakıt kullanımının yerini almak, karbon tutma ve depolama yoluyla negatif emisyon üretme yollarının büyük bir parçasıdır. Ancak, bu sistemlerin net sera gazı azaltmaya faydası, arazi kullanımındaki değişikliklerden kaynaklanan karbon kayıpları ve alternatif arazi kullanımlarından beklenen tecrit faydaları hakkındaki endişeler nedeniyle tartışmalı olmuştur. Colorado Eyalet...

Yenilikçi Süreç Bitki Atıklarını Hızla Biyoyakıtlara Dönüştürüyor

Fotoğraf : Rutgers liderliğindeki ekip, bitki atıklarını biyoyakıtlara dönüştürmeyi kolaylaştırmak amacıyla bitki liflerini hızla çözmek için yenilikçi bir süreç geliştiriyor. Araştırmacılar, bitki atıklarından etanol gibi biyoyakıtlar üretmeyi daha ucuz hale getirebilmek ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak için yeni bir süreç geliştirdiler. Green Chemistry dergisinde Rutgers liderliğindeki bir araştırmaya göre, bitki liflerini hızla...

Yeni Metabolik Patikalar, Daha İyi Biyoyakıtlar

Fotoğraf: St. Louis Washington Üniversite’nde ki bir mühendislik ekibi, E.coli’yi kullanarak biyoyakıt imal etti. Laboratuvardan yapılan yeni araştırmalar, işlemi daha da saflaştırır Kaynak: Washington Üniversitesi, St. Louis Biyoyakıtların seri üretimi daha yeşil, daha çok çevre dostu enerji, ulaşım ve ürün seçeneklerinin elde edilmesini sağlar. Bilim adamları daha önce mikropların metabolik patikalarını...

Biyoyakıtların Gelişmesini Sağlayacak Alg Yetiştirme Tekniği

Washington State Üniversitesi araştırmacıları, algleri haftalar yerine günler bazında daha verimli bir şekilde yetiştirmeyi hedefleyen ve biyoyakıtlar da dahil birçok endüstri için alglerin daha canlı kalmasını sağlayacak bir yol geliştirdi. Çalışmaları Algal Research makalesinde yayınlandı. Araştırmacılar potansiyel çevresel faydalarından dolayı verimli alg üretmek isterler. Alglerden üretilen yakıt petrol alternatifi olarak...

Selülozik Biyoyakıtlar İyi Yönetildikleri Takdirde Çevreye Fayda Sağlayabilir

“Selülozik biyoyakıtların iklimsel yararları başlangıçta düşünüldüğünden çok daha fazladır” demiştir bu çalışmanın ana yazarı Michigan State Üniversitesi’nden Ekosistem Bilimi Ordinaryus profesörü Phil Robertson. “Fakat bu yarar hayati bir şekilde doğru anlamamız gereken birkaç farklı faktöre bağlıdır.” Henüz bir arz-talep durumu olmasa da, selülozik biyoyakıtlar petrol kullanımı ile yer değiştirmek ve...

Etanol, Biyoyakıtlar ve Benzinin Maliyetinin Düşürülmesi

Araştırmacılar biyokütleleri biyoyakıt haline dönüştürmek için gereken enzim miktarını azaltma yolları geliştiriyorlar ABD benzinindeki etanol gibi biyoyakıtlar, Rutgers Üniversitesi-New Brunswick ve Michigan Eyalet Üniversitesi’ndeki uzmanlar sayesinde daha ucuza gelebilir. ACS Sustainable Chemistry & Engineering dergisinin kapağında bu ay yayınlanan bir araştırmaya göre, mısır sapları ve diğer selülozik biyokütleye daha az...

Bilim İnsanları Metali Yakıt Olarak Kullanmanın Yollarını Arıyor!

Günün birinde aracınızı benzin yerine demir tozu ile dolduracağınızı düşünün. Kanadalı bilim insanları, yakıt tüketimine daha temiz bir alternatif sunmak adına, araçlarda benzin yerine demir tozu kullanımını sağlamaya çalışıyor. Metalin yakıt olarak kullanımı, alışılmadık gibi görünse de; fikir oldukça uzun süredir bilim insanlarını heyecanlandırmakta. McGill Üniversitesi araştırmacılarından Andrew Higgins, yaklaşık...

Kopyalamak Yasaktır!