Tagged: dna

Bizi İnsan Yapan Nedir? Cevap DNA’mızın Gözden Kaçan Kısmında Saklanıyor Olabilir mi?

Yüzyıllardır süregelen araştırmaların sonucunda, bugün bizler insan DNA’sının, evrimsel açıdan yaşayan en yakın akrabamız olan şempanzeninkine çok benzediğini biliyoruz. İsveç’teki Lund Üniversitesi’nden kök hücre araştırmacıları, DNA’mızın daha önce gözden kaçan bir kısmını buldu. Kodlanmamış DNA diye adlandırılan bu yeni parça tüm benzerliklerimize rağmen, beyinlerimizin neden şempanzeninkilerden farklı çalıştığını açıklayabilecek gibi...

Rutenyum Kompleksi ile Canlı Hücre İncelemesi

Görsel: Rutenyum kompleksi ile DNA faz dağılım mekanizmasının başlatılması. Kaynak: Zhang Yuebin ve Li Guohui Canlı hücrelerde, biyolojik makromoleküllerin “sıvı-sıvı” faz dağılımı (LLPS) olayı birçok hücresel faaliyeti düzenlemektedir. DNA LLPS, gen transkripsiyonu, translasyonu ve kromozom yapı oluşumu gibi birçok önemli süreci yönlendirmektedir. DNA LLPS anormalliği, onkogen ifadesine, genom inaktivasyonuna, kontrolsüz...

DNA Baz Çifti Oluşturmanın Yeni Bir Muhtemel Yolu Keşfedildi

Fotoğraf: Bir öğütme kavanozunda nükleobaz tozu ve çelik toplar. Katkı sağlayanlar: Rudjer Boskovic Enstitüsü, Tomislav Stolar Yaşamın kimyasal kökeni araştırmasında, araştırmacılar DNA modelinin ortaya çıkışında yeni bir muhtemel yol keşfettiler. Araştırmalara göre, karakteristik DNA baz çiftleri su veya diğer çözücüler olmadan kuru ısıtma ile oluşabilir. Rudjer Boskovic Enstitüsü’nden Ivan Halasz...

DNA Senin Kaderin Değil ya da Sağlığın için İyi Bir Öngörücü Değil

Alberta Üniversitesi’ndeki bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmalara göre, çoğu vakalarda , belirli hastalıkların gelişme riskinde  genlerin etkisi %5’ten daha az bir orana sahip.  Şimdiye kadar yürütülen en büyük meta-analizde, bilim adamları, tek nükleotid polimorfizmi (SNP) olarak da bilinen ortak gen mutasyonları ile farklı hastalıklar ve durumlar arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmalardan...

DNA Taklit Edildi, Virüs Oyuna Getirildi

Fotoğraf : Yukarıdaki görselde bir B-DNA çift sarmalı ve çift sarmal zincirlerini taklit eden bir foldamer gösterilmiştir. Biyobenzetim Kimyası Suni yapılmış moleküller sadece yapı olarak doğal prototiplerini taklit etmiyorlar: Ayrıca fonksiyonlarını devralıp, onları bu konuda geride bile bırakabiliyorlar; örneğin tıpkı LMU’da kimyager olan Ivan Huc’un ilk defa suni yapılmış bir...

Kan Dolaşımındaki DNA’yı Daha Hassas Bir Cihazla Tanımlamak

2012 ve 2014 yıllarında Sistem analizi ve tasarımı laboratuvarı’nda (LAAS-CNRS) endüstriyel olarak Picometrics-Technologies tarafından geliştirilen ve patentlendirilen BIABooster teknolojisi, DNA’yı yeni bir kesinlik ve hassasiyetle tanımlıyor. Bu sistem kanda dolaşan DNA kalıntılarını analiz etmek için kullanıldığında, kanserli hastarı izlemek için umut verici işaretlere dönüşüyor. Analytical Chemistry’in 20 Mart 2018 sayısında...

Kanser İlaçları Salınımı için DNA’yı Proglamlamak

Şekil : DNA’nın önemli bir işi var – hücrelerinize hangi proteinleri yapmasını söyler. Şimdi, Delaware Üniversitesi’ndeki bir araştırma ekibi, DNA ipliklerini proteinleri açan ve kapatan anahtarlar haline getirmek için teknoloji geliştirdi. DNA’nın önemli bir işi var – hücrelerinize hangi proteinleri üretmesini söyler. Şimdi, Delaware Üniversitesi’ndeki bir araştırma ekibi, DNA ipliklerini proteinleri...

Antik DNA, İlk İskandinavların Gizemli Kökenlerine Işık Tutuyor

İnsanların göçünü izlemek kolay değildir. Ancak genetik, olağanüstü bir hızla yeni bilgileri ortaya çıkarmamıza yardımcı oluyor. Türümüzün Afrika kökenli olduğunu ve en geç 42,000 yıl öncesine kadar güneydoğudan Avrupa’ya ulaştığını biliyoruz. Yaklaşık 33.000-20.000 yıl önceki son buzul döneminde, kuzeyi ve Orta Avrupa’nın merkezindeki bazı bölgeleri kalıcı bir buz tabakası kapladığında,...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!