Kan Dolaşımındaki DNA'yı Daha Hassas Bir Cihazla Tanımlamak

2012 ve 2014 yıllarında Sistem analizi ve tasarımı laboratuvarı’nda (LAAS-CNRS) endüstriyel olarak Picometrics-Technologies tarafından geliştirilen ve patentlendirilen BIABooster teknolojisi, DNA’yı yeni bir kesinlik ve hassasiyetle tanımlıyor. Bu sistem kanda dolaşan DNA kalıntılarını analiz etmek için kullanıldığında, kanserli hastarı izlemek için umut verici işaretlere dönüşüyor. Analytical Chemistry’in 20 Mart 2018 sayısında sunulan bu emareler, Paris Descartes, INSERM, AP-HM ve AP-HP (Georges-Pompidou Avrupa Hastanesi) Üniversitelerinin ekipleri tarafından yürütülen daha geniş bir çalışma ile teyit edilebilir.

İnsan vücudunda, zaman zaman meydana gelen hücre ölümleriyle hücre bozulur ve sonradan yok edilecek olan kanda dolaşan DNA’nın salınımı meydana gelir. Önceki çalışmalar, kanser hastalarının kanlarında yüksek düzeyde DNA fragmanlarına sahip olduklarını göstermiştir. Fakat, zengin bir diyet veya fiziksel çaba gibi faktörler de yüksek düzeyde DNA fragmanlarından sorumlu olabilir. BIABooster, DNA molekülleri üzerinde hassas ve hızlı bir analiz gerçekleştirerek, kandaki bu artık DNA fraksiyonunun bileşiminin ve kökeninin özelliklerini daha iyi karakterize edilmesi için yeni yollar açar.

DNA’yı analiz etmek için kullanılan BIABooster cihazı konsantrasyon ve ayırma adımları olmak üzere iki basamakta çalışır. İlk önce DNA, biri küçük kılcal bağlantıdan diğeri de enine kesiti daha büyük olan kılcal bağlantıdan oluşan bir sistem vasıtasıyla konsantre edilmektedir. Araştırmacılar, DNA akışını büyük kılcal borulara dahil eden bir çözüm üretmekte ve yavaş akış için düşük genliğe sahip bir elektrik alan kullanmaktadırlar. Dar kanaldaki akış hızı ve elektrik alanındaki değişim DNA’yı durdurur ve bir “dondurma külahı” gibi bir noktada toplar. Bu dondurma külahı daha sonra parçacıkların boyutlarına göre ayrılan elektrik alanında ilerleyerek serbest bırakılır.

Araştırmacılar BIABooster kullanarak 2016’dan beri Analitik Kimya’da sunulan bir protokol belirlediler. Cihaz yaklaşık yirmi dakika içinde 10 fg / μL’lik konsantrasyona kadar DNA’yı tespit eder. Bir numunenin konsantrasyonunu ve büyüklüğünü sırasıyla % 20 ve% 3’lük kesinliklerle belirler. Sağlıklı gönüllüler veya kanserli hastalar için kan dolaşımındaki DNA’nın hem konsantrasyon hem de boyut profili açısından ele alınması özellikle uygun görülmüştür.

Teknik becerinin ötesinde araştırmacılar, Georges-Pompidou Avrupa Hastanesi, AP-HP ve AP-HM hastanelerinden gelen kanserli hastaların yaklaşık yüz klinik örneğini analiz etmek için bu cihazı kullanmaya karar verdiler. İlk sonuçlar, yüksek miktarlarda  moleküler ağırlığı düşük olan DNA varlığının, hastanın klinik olarak takip edilmesi gerektiğini söylemektedir.

Kaynak : phys.org

Author

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.