Tagged: metan emisyonu

İklim Değişikliği ile Mücadele için Geliştirilen Politikalarda Metanın Konumu

Bildiğiniz üzere ana “sera gazlarının(Green Gas Emision ‘GHG’)” ve özellikle karbondioksitin (CO 2 ) aksine metan (CH 4 ) kısa bir atmosferik ömre sahiptir (yaklaşık 10 yıl). Isınmanın gezegenimiz ve canlılar üzerinde ki etkisi kısa vadede de oldukça önemlidir, ancak uzun vadede bunun azaldığını söylememiz mümkün(doğal seçilim ve adaptasyon gerçekleşeceği için). Araştırmalarda dikkate alınan zaman ölçeğine...

Kopyalamak Yasaktır!